Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2021

Inbjudan till SSFs stämma

3 december 2021 i Stockholm

På grund av Folkhälsomyndighetens förlängda restriktioner och allmänna råd har styrelsen beslutat flytta fram SSFs stämma till 3 december.

 

Följande gäller enligt SSFs stadgar


§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman 6 månader före, 2021-06-02.
§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser sammankallad 4 månader före, 2021-08-02.
§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen 2 månader före, 2021-10-02.
§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 månader före, 2021-10-02.
§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar före, 2021-10-19.
§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-11-02.
Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram ombud och suppleanter samt eventuella motioner till stämman.
Det är snart dags att anmäla ombuden till stämman!

Valberedning, SSFs-klubbar, fyra ledamöter; Ledamot
SCA tar kontakt med Norra Skog, Ej anmäld
SSF klubb Sverige tar kontakt med Sveaskog och Vida Skog, Erik Karlsson, Hylte
Södra tar kontakt med Skogssällskapet, Mellanskog, Holmen skog och Rundvirke, Ej anmäld
Stora Enso tar kontakt med Biometria och BillerudKorsnäs. Peter Dahlbom, Rättvik
SSFs styrelse utser därefter sammankallande senast 2021-08-02.