Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 28 mars 2024

Kongress 2024

Ledarnas kongress äger rum den 29-30 maj på Aronsborg utanför Stockholm. 150 personer kommer att delta varav 109 ombud. Samtliga handlingar skickades ut i slutet av mars.

Ombuden kommer att bjudas in till utbildning som äger rum såväl fysiskt som digitalt. Under kongressen kommer val av valutskott att ske samt 25 motioner att behandlas. Eftersom SSF nu är färre än 1000 medlemmar så får vi ställa upp med 1 ombud + 1 deltagare utan rösträtt.

Agenda 2030

Ledarna centralt har kommit fram till vilka av de 17 hållbarhetsmålen man ska jobba med framåt och det som fattas just nu är ett formellt beslut som ska tas under kongressen i vår.

De mål i agenda 2030 som det föreslås att arbeta med är 5, 7, 8, 10, 12, 13 och 16.

SSF har själva börjat titta mer på mål 3, 4, 5, 8, 13 och 15. Det finns inget hinder att man som branschförening har andra mål utöver de som man centralt har beslutat om. Vissa av de centralt beslutade kan dock vara av ”skall” karaktär och då är vi tvungna att jobba efter dem. Om de är av ”bör” karaktär så kan vi välja att inte jobba efter dem.

Vi ska också väva in arbetet med hållbarhetsmålen i vår verksamhetsplan så att det går att följa upp hur vi jobbar med dem.