Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 7 december 2020

LAS - uppgörelsen

Efter mycket buller och bång kom en uppgörelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Ledarna ingår i PTK så denna uppgörelse berör även oss. LO valde att stå utanför och frågan är hur man skall få med alla parter till en gemensam uppgörelse.

I korta drag blir det små förändringar, det finns både positiva och negativa bitar. Några exempel:

• Antalet personer som kan undantas från turordningsregeln blev nu 3 mot tidigare 2 och utredarens förslag på 5. Detta gäller för alla företag.

• Omställning och kompetensutveckling inom TRR och TSL blir kvar. Systemet öppnas även för grupper som idag inte har tillgång exempelvis visstidsanställda.

• Kvarstående anställning vid tvist

• Rätten för den anställde som sagts upp att ogiltigförklara uppsägningen kvarstår. Arbetsgivarens skyldighet att betala lön till den uppsagde efter uppsägningstiden under tvistetiden tas bort. Den anställde får istället snabbar rätt till a-kassa samt rätt utfyllningsersättning från TRR resp TSL.

Förhandlingarna har pågått sedan 2017 och skall träda ikraft 2022. Vi kan nu bara vänta på Riksdagens beslut. Kommer man att gå på utredarnas förslag eller Svenskt Näringsliv och PTKs förslag.

Björn Karlsson