Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 21 mars 2018

Ledarnas A-kassa

Trots namnet har Ledarnas A-kassa ingen direkt koppling till LEDARNA. Kassan skall vara självständig och drivs efter egna stadgar.

Vid A-kassans föreningsstämma som hålls vart annat år väljs en styrelse för driften. Tillgångarna består av inbetalda avgifter från medlemmarna.
Reglerna för medlemskap är i stort de samma som medlemskap i Ledarna d.v.s. att man skall ha en tjänst som chef eller i ledande befattning eller vara egen företagare.

Nästa Föreningsstämma är den 23 maj 2018. Ni kan hitta de som kandiderar som ombud till Föreningsstämman på A-kassans hemsida: www.ledarnasakassa.se.
Ombuden nomineras av medlemmarna och sedan går det bra att rösta på ombuden via hemsidan. SSF har anmält Björn Karlsson som ombud.
Ledarnas A-kassa lever på tidigare insamlade medel. Verksamheten har under de senaste åren gått med ett litet underskott. Förslaget till årets Föreningsstämma är att hålla avgiften oförändrad och att underskottet balanseras med tillgångarna.

Björn Karlsson