Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 7 december 2020

Ledarnas kongress 2020

Det var många delar som var annorlunda vid årets kongress. Ett av dem var att kongressen hölls digitalt via ett mötesforum som heter Easymeet och som är väldigt anpassat för att fungera just vid kongresser och stämmor.

Kongressen inleddes med att Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller hälsade ombuden välkomna och gav sedan ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som via en videoinspelning välkomsttalade och sände en hälsning till Ledarnas kongress.

Vår ordförande Björn Karlsson blev tillsammans med Jeanet Corvinius, Byggcheferna valda till mötesordföranden och i den rollen skötte båda sig väldigt bra och en viktig punkt var att gå igenom hur beslutfattande skulle genomföras när vi har möte digitalt. Kort beskrivet är att det sker genom ”Tyst acklamation” vilket betyder att:

• När mötesordföranden ställer beslutsfrågan till kongressen så är man tyst om man håller med.

• Man begär ordet, och begär ”votering” om man inte håller med.

Kongressen i år var en mellanårskongress. Där sker inga val till styrelse utan de val som görs är val av beredningsutskott och val av revisionsbolag. Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för åren 2018 och 2019 ingår givetvis också i vad som behandlas. Det som ändå tar upp mest tid är att gå igenom de motioner som lämnats in och behandlats av förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om huvudförslag, vare sig styrelsen föreslår bifall eller avslag på t.ex. en motion. Vinner huvudförslaget majoritet så faller andra förslag. Det var 13 motioner som var uppe till beslut och i majoriteten av motionerna blev det huvudförslaget som fick majoritet.

Ett exempel på motion där huvudförslaget föll vid votering och där det blev inlämnad motion som fick bifall var motion 4 – Stärk rekryteringen av medlemmar genom att nyttja potentialen i branschernas ”chefsstudenter”. Inlämnad av Byggcheferna och Ledarna Teknik & Motor med stöd av SSF och Ledarna inom Kost och näring.

Byggcheferna och Ledarna Teknik & Motor yrkar i motion 4 att kongressen beslutar:

• att Ledarna nyttjar modern teknik t.ex. AI för att effektivisera rekryteringen av ”chefsstudenter” .

• att Ledarna får i uppdrag att fram till kongressen 2022 kartlägga alla utbildningar som utbildar chefer för alla branscher i Sverige.

• att Ledarna får i uppdrag att öka sitt fokus på att rekrytera och omvandla ”chefsstudenter” till fullvärdiga medlemmar med redovisning av resultatet på kongressen 2022.

Denna motion är helt i linje med vad vi också önskar, att man som studerandemedlem kan övergå till ordinarie medlem även om man inte initialt får en befattning som motsvarar de kriterier Ledarna ställer för att få vara medlem. Syftet med utbildningen är ju ändå att man siktar på en befattning som motsvarar kraven. Det var också viktigt i beslutet att det kommer på Ledarnas ansvar att följa upp studerandemedlemmar och omvandla dessa till fullvärdiga medlemmar.

Slutord: Tekniken fungerade utmärkt och det var god ordning. Alla som ville få sin röst hörd fick det. Så mitt helhetsintryck om kongressen var att den genomfördes på ett bra sätt och att det går faktiskt att hålla möten på den här nivån digitalt och att det är möjligt även framåt.

Thomas Esbjörnsson ombud vid kongressen