Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2022

Ledarnas kongress 31 maj–2 juni 2022

Under tre dagar genomfördes Ledarnas kongress i Uppsala på Uppsala Konsert och Kongress.

Ledarnas kongress genomförs vart fjärde år och på den är det viktigaste uppdraget för kongressen att välja ny styrelse för de kommande fyra åren. Annat viktigt är att gå igenom och ta beslut i alla de motioner som inkommit och att man går igenom verksamhetsberättelse, ekonomi och revision för de två år som gått sedan mellanårskongressen 2020.

Kongressen öppnades med pompa och ståt av studentorkester. Därefter välkomsttalade ordförande Andreas Miller och beskrev i sitt inledningstal vad som hänt under de senaste fyra åren. Pandemi och kriget i Ukraina tog givetvis upp mycket av innehållet i talet.

Erik Pelling, kommunstyrelsen i Uppsalas ordförande, välkomnade oss till Uppsala och pratade mycket om hållbarhet. Uppsala har fått pris för sitt hållbarhetsarbete flera gånger och han beskrev att man fortsätter på inslagen väg att göra om Uppsala till en än mer hållbar stad och nästa projekt som han ville få i hamn var att anlägga spårvagnslinjer och att utöka antalet tågspår genom Uppsala för att ta bort den flaskhals som finns idag. Många förseningar från norra Sverige beror framförallt på för få tågspår genom Uppsala och mot Arlanda. Ett mycket svårt och kontroversiellt uppdrag eftersom det är väldigt kostsamt.

Därefter kom kongressen igång med genomgång av de två senaste årens verksamhetsberättelser och revisionsrapporter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och då tog arbetet med att behandla alla inkomna motioner sin start. Arbetet med att gå igenom motionerna fortlöpte ganska snabbt och det var tid tillgodo ända fram till motion 15, Stärk satsningen på att få fram fler fackliga företrädare. Eftersom vi är en förening med många lokala företrädare så kändes inte den motionen så viktig för oss men jag kan också förstå att det inom de föreningar som inte är organiserade som vi med företagsvisa klubbar också finns behov av att det skapas fler lokala företrädare. Motionen var formad så att det skulle ligga på Ledarna centralt att skapa den strukturen medan styrelsen hade uppfattningen att det är ett ansvar som åligger varje branschförening. Det slutade med att beredningsutskottet fick till uppgift att lägga fram ett kompromissförslag som sedan behandlades nästa dag och då röstades igenom.

På kvällen var det middag på Uppsala Konsert och Kongress med underhållning av kören Uppsala sång. Mycket vackert och uppskattat.

Dag två fortsatte arbetet med att gå igenom motioner och trots att det var några motioner som gick till sluten omröstning och att styrelsens förslag till beslut röstades ner så blev allt behandlat enligt tidsplanen och valen av styrelse för kommande fyra år kunde komma igång. Valutskottet hade gjort ett gott arbete men det ställdes lite på kant när det redan under val av ordförande kom ett motförslag från Ledarna inom privat sektor att de ville se Lorri Mortensen Mates som ordförande. Omröstningen gick Andreas Millers väg och när valet till 1:e vice ordförande drogs så blev valutskottets förslag, Lorri Mortensen Mates, bortröstat till förmån för Jenny Wibacke, Ledarna inom Vård och Omsorg. Samma procedur vid valet till 2:e vice ordförande. Ett omarbetat förslag från valutskottet med Lorri Mortensen Mates som förslag fick ett motförslag i Anders Grahn, Ledarna inom Skogs- och Träindustrin. Anders Grahn valdes och det ledde till slut till att Lorri Mortensen Mates valde att ta tillbaka hela sin kandidatur till styrelseuppdrag. Det var väl i stort sett det mest dramatiska som hände under hela kongressen.

Kongressmiddagen hölls sedan på Norrlands Nation i deras anrika lokaler. Mycket trevligt i väldigt trevlig miljö.

Dag tre innehöll korta presentationer från de aspiranter som varit verksamma under det senaste året med uppdrag att bidra till att förnya Ledarnas demokrati. Deras presentationer i sin helhet kommer att läggas ut på Ledarnas hemsida när de är helt färdiga.

Kongressen avslutades lagom till lunch dag tre. Några personliga reflektioner som jag gjorde var att det är viktigt att vi träffas branschöverskridande. Ska man ha en chans till ökat nätverkande så är kongressen väldigt viktig. Tyvärr så är SSF nu så små att vi bara har ett ombud och vårt mål att öka antalet medlemmar blir väldigt tydligt.

Thomas Esbjörnsson