Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 8 juni 2018

Ledarnas kongress

Årets kongress hölls i Malmö den 29-31 maj och var bitvis spännande utan alltför mycket överraskningar när vi summe-rar de slutliga val som gjordes och de beslut som togs. Verksamhetsberättelse och årsredovisning gicks igenom på ett nytt sätt, enkelt och med en stor portion humor, där alla hade förutsättningar att följa med även i avancerade delar av ekonomin.
Tre ordförande och tre sekreterare valdes till presidiet. På bilden ser vi som ordförande; Jeanet Corvinius, Byggcheferna och Björn Karlsson, SSF. Som sekreterare; Johanna Harrysson och Peder Bertilsson, Ledarna. Annika Elias står vid talarstolen och engagerar åhörarna med sina visioner om Ledarna och chefskapets utmaningar i framtiden.

Det presenterades flertal rapporter för att visa att alla de beslut som togs förra kongressen har blivit genomförda. Valberedningen redogjorde därefter för hur de hade jobbat och vi åhörare fick en liten inblick i vilket stort arbete som är nedlagt på att hitta rätt personer med de egenskaper och erfarenheter som kan ge den dynamik som efterfrågas i en väl fungerande förbundsstyrelse av Ledarnas dignitet.

Det stora valet under denna kongress var en ny efterträdare till ordförandeposten som Annika Elias nu har suttit på i 12 år. Därtill var Annika Elias den första kvinna som valts till President i CEC European Managers, en europeisk organisation som representerar över en miljon chefer. Representanter från flera europeiska chefs-organisationer fanns på plats under kongressen för att visa hur prioriterad dialogen är mellan organisationerna. Förutom ordförande för danska och norska chefsorganisationer fanns även tyske ordföranden tillika nuvarande President för CEC närvarande och höll även ett tal om vikten av detta samarbete.

Valutskottets förslag till ny ordförande utmanades, men gick igenom med god marginal. Ny ordförande blev Andreas Miller som kommer från Bankeryd i Småland. Vid Uppsala universitet har han sedermera studerat statskunskap, religionskunskap, litteraturvetenskap och freds- och konfliktkunskap, men också journalistik på Poppius i Stockholm. Efter detta väntade sedan en karriär som varat 25 år inom Sveriges Radio och 2009 blev han ordförande för Medieledarna, en av Ledarnas branschföreningar.

Kongressen valde även följande personer att utgöra Ledarnas nya styrelse; Stina Nordström som 1:e vice ordförande. Anders Grahn som 2:e vice ordförande med suppleanterna Lorri Mortensen Mates och Lars Tengvall.

Styrelsens ledamöter; Erica Klint, Jenny Wibacke, Linda Wallberg, Peter Juhlin, Lars Tengvall, Anneli Samuelsson, Lorri Mortensen Mates och Moa Vallgård. Som styrelsens suppleanter; Anneli Mattsson, Hannes Sjöblad, Johan Wiberg, Jeanet Corvinius, Kajsa Hessel och Ulf Leijon.

Till revisorer; Andreas Jacobsson, Egon Waldemarsson och Suzanne Hammargren. Som revisorssuppleanter; Håkan Blomqvist, Svante Sjölander och Johanna Lundin Bhattacharryya.

Som inledning av kongressens andra dag bjöds det på underfundig underhållning. Emil Jensen, beskrivs som en unik och angelägen röst efter att hans sommarprat i Sveriges radio 2016 blev ett av det årets absolut mest hyllade program. I hans presentation står att läsa; ”Genom att på samma gång vara både en av Sveriges roligaste och allvarligaste artister lämnar han ingen oberörd”. Detta är lätt att instämma i efter att ha hört hans blandning av lyrik, komik och musik. Han läste poesi, han höll tal och han spelade en låt vilket det sedan refererades till flertalet gånger under resterande kongress.

Annika Elias blev avtackad med fina tal, presenter och blommor innan den nya styrelsen drog sig tillbaka för att konstituera sig. Sedan var det dags för kongressmiddag. Kvällens underhållning var Wallmans salonger som fick sin publik nostalgisk med blandade pop- och rockhits från förr. Musik, god mat och rörande tal serverades under kvällen i lagom tempo.

 

Sista dagen togs likaledes en del beslut, det hanns också med en modern workshop där alla kongressombud deltog och rapporterade in åsikter och förslag i digital form. Jag summerar detta till tre inspirerande dagar fyllda med möten, trevligheter och allvar i god förening.

Yvonne Hedman Nordlander