Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 oktober 2018

Marcus Wallenbergpriset 2018

Marcus Wallenbergpriset 2018 har tilldelats Torgny Näsholm vid SLU. Detta skedde på en högtidlig ceremoni den 24 september i år, med HM Kung Carl XVI Gustav som prisutdelare och denna speciella kväll deltog även drottning Silvia.

Prisnämnden i Marcus Wallenbergstiftelsen konstaterar i sin motivering att Torgny Näsholm har gjort upptäckter av stor betydelse för ett hållbart skogsbruk. Han har lyckats överföra sina banbrytande vetenskapliga upptäckter till användbara tillämpningar och produkter.

Dagen efter prisutdelning och bankett hölls ett välbesökt symposium med inbjudna talare som gav bakgrund och visade tillämpningen av Torgny Näsholms upptäckt. I pausen visades informativa posters av unga forskare som gärna själva berättade om sin forskning och upptäckter för besökarna.

Det Torgny Näsholm och hans forskarteam har undersökt och senare visat är att barrträd kan ta upp kväve ur marken i form av aminosyror. Detta har i sin tur lett till att man på senare år fått revidera gamla schematiska bilder om kvävets kretslopp och lägga till en ny pil som symboliserar detta upptag.

Dessutom har Torgny varit en viktig del i utvecklandet av de nya typer av växtnäring, baserade på aminosyran arginin, som idag används på ett par av de största skogsplantskolorna vi har i Sverige. Efter denna utmärkelse och den uppmärksamhet upptäkten fått kommer sannorlikt fler skogsplantskolor att byta till argininbaserat gödsel. Idag är det 10 % av våra skogsplantor som odlas på argininbaserad växtnäring, mycket eftersom kostnaderna fortfarande är relativt höga men det finns nu en god möjlighet att tillverka dessa växtnäringsmedel billigare ju fler som efterfrågar det. Den stora vinsten med att använda detta vart finns de, frågar vi oss? Allt började som ett miljöprojekt för plantskolorna. Man ville hitta något som minskade kväveurlakning eftersom plantskolor ofta ligger nära vatten, med gynnsamt klimat och låg frostrisk. Därtill gärna på sandiga jordar eftersom de flesta började som barrotsplantskolor. Konventionella typer av växtnäring kan inte plantorna ta upp effektivt och därmed blir upptaget långsamt och en hel del går till spillo. Man måste gödsla ofta, och i motsats till vad som kan anses logiskt – mer när det regnat mycket, för att plantorna skall ha tillgänglig näring. Men med argininbaserad växtnäring binds näringen till torven och finns tillgänglig för plantan under längre tid.

Dessutom tar plantan upp detta snabbare, mer effektivt och urlakningen kan minskas avsevärt har tester visat. Sedan har det även visat sig att plantan får en bättre kvalitét med bredare stambasdiameter, ett större rotsystem, mer finrötter och mer mykorrhiza vilket förbättrar plantans förmåga att snabbt etablera sig i fält, ger bättre torktolerans och därmed även bättre överlevnad. Nu har även ett långtidsverkande granulat av argininfosfat tagits fram som kan ges till plantorna i fält i samband med plantering, Argrow® granulat heter den. Allt sker med en finurlig dispenser som monteras på planteringsröret och som ger 40 småknappnålsstora vita kulor till varje planta, ner i planteringsgropen just innan plantan landar ovanpå dessa. Dessa försök har verkligen visat goda resultat, så detta kommer vi se mer av i framtiden. En upptäckt väl värd att uppmärksamma i skogskretsar. Nästa gång du handlar plantor, se om du kanske kan få tag på Argrow®-gödslade plantor. För plantkvalitén såväl som för miljön. 

Yvonne Hedman Nordlander