Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 21 mars 2018

Märgträffen 2017

Efter några diskussioner fram och tillbaka med arrangörerna av Märgträffen om huruvida vi som facklig organisation egentligen skulle få representera på denna näringslivsdag eller inte så stod vi alla fall där den 8:e november. Vi, var jag, Thomas Esbjörnsson och Rickard Hansson. För mig var det fjärde gången och för Rickard var det premiär. Syftet med att vara med på SLU:s näringslivsdag är att visa upp vilka vi är och vad vi representerar. Det som slår en när man pratar med studenterna är att de är väldigt långt ifrån att tänka i Märgträffen 2017 banorna att man borde vara organiserad i något fackförbund, vilket i och för sig är ganska sunt och förståeligt när man går första året på en utbildning som tar 5 år
att genomföra. Det är till och med så att många inte ens vet vad de vill efter utbildningen. Endast några kan med bestämdhet säga att de vill jobba inom skogsbruket. Det som verkligen engagerar är när vi pratar om det mentorsprogram som vi har. Där vi kan erbjuda stöd för de som känner att de behöver stöd i fråga om vad de borde välja för kurser eller  få stöd i att hitta möjligheter till praktik eller sommarjobb eller helt enkelt någon att prata med när de funderar över vad de olika yrkesrollerna inom skogsbruket innebär egentligen. Responsen på mentorsprogrammet är också ett tydligt svar på att vår inriktning när vi besöker skolorna är rätt. Vår monter var hyfsat välbesökt under dagen men till skillnad mot tidigare år lyckades vi inte rekrytera några studerandemedlemmar, såvida de inte själva efteråt skickade in sin ansökan direkt till Ledarna. Det man ändå känner, trots att vi inte rekryterade någon, är att när man är på Märgträffen så har vi en funktion att fylla. Vi möter framtidens skogsmän/ kvinnor och de har mycket frågor som vi kan svara på.
Thomas Esbjörnsson