Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2023

Medlemsrekrytering

SSF har framtiden för sig! Skogen har lösningen på många av mänsklighetens utmaningar. Inga nyheter för skogsfolk. Branschen lider ändå av brist på folk, liksom så många andra branscher.

Vid en jämförelse nu i juni 2023 mellan de nordiska länderna, ser det ganska lika ut i Sverige och Finland, medan danskarna lyckas växa. De har satsat på sociala medier i stor skala och lyckats attrahera unga att ansluta sig. Där har vi ett arbete kvar att göra. Rekryteringsansvariga ute på klubbarna finns och jobbar på bra tillsammans med SSFs styrelse och marknadsfolket på Ledarna.

Vi vill komma längre på Instagram och Linked In för att bli synliga. Därför söker vi ”frivilliga” som kan tänka sig att bli en SSF-instagrammare under någon vecka.

Du som är intresserad att haka på kan kontakta Yvonne Hedman Nordlander på:
yvonne.hedman.nordlander@storaenso.com

Mårten Gustafsson, Rekryteringssamordnare SSF