Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Mentorsprogrammet för studerandemedlemmar

Studerandemedlem Mattias Zettergren, Surahammar

Under den årliga näringslivsdagen som anordnas på Skogsmästar­programmet i Skinnskatteberg får studenterna möjligheten att träffa olika representanter från skogs­näringen.

Mårten Gustafsson brukar närvara som representant för Ledarna/SSF och erbjuda studenterna studerande­medlemskap som bland annat innebär att studenter kan bli medlemmar redan under studierna.

Genom medlemskapet får man också förmånen att få en personlig mentor ”på köpet”. Frågor som man som studerande ställs inför kräver att svaren söks inom skogsnäringen och lite utanför den akademiska världen. I dessa fall har det känts tryggt att ha sin mentor till hjälp som med sin kunskap och erfarenhet inom branschen varit ett mycket betydelsefullt stöd.

Mårten, som varit mentor åt undertecknad har gjort det lättare att få ett helhetsperspektiv på hela skogsnäringen. Det har haft effekten att det blivit lättare att ta till sig vissa moment i utbildningen genom att kunna ställa bra frågor under föreläsningar och exkursioner. Kontakterna har också lett till exjobb, och faktiskt vidare till anställning.

Studerandemedlem Mattias Zettergren, Surahammar

P.S. numera anställd, sen en månad, Ds