Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 20 december 2017

Möte med europastyrelsen

Två givande dagar i Wien med styrelsen för UEF, Union of european foresters, gav kvitto på att vi har en röst i det annars så odefinierade EU. Nätverkandet ger oss en aktad position i många viktiga sammanhang, även om det känns avlägset hemma på kontoret i Västerås.

I korthet kan man säga att uppgiften går ut på att vi, 50 000 skogsmänniskor, ska kunna fortsätta sköta skogarna i ”frihet under ansvar”. Det är ingen spikrak resa, så klart, men bit för bit ger det resultat i timmerförordningen eller områdesskydd och sådana liknande regleringar. Just nu är väl den hetaste potatisen, att ge skogsproduktion en stark position i det ”biobaserade samhället”.

Det råder fortfarande en orubblig fördom i Bryssel om att virkesproduktion INTE kan förenas med biologisk mångfald. Så under tiden man livnär den myten, eldar man på med kolet i stora delar av EU. Vi i skogen vet hur man löser det, men budskapet är inte helt framme än.

Nästa tillfälle att stångas med EU blir för min del i slutet av januari 2018, då det är möte i Bryssel om råvarureglering. Man vill att vi ska använda skogsråvaran så många gånger som möjligt innan den bränns eller komposteras. I teorin funkar det säkert, men i praktiken är det svårare.

Det går ju till exempel inte att bygga hus av kvistar, så enkelt. Dom lär vi elda direkt. Vi får väl se vad dom hittar på!

Återkommer med rapport.

”Vi skogsmänniskor ska kunna fortsätta att sköta skogarna i ”frihet under ansvar”.

Mårten Gustafsson