Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 11 juni 2020

Nordic forester 2020

I vårt utbyte med nordiska kollegor har vi Nordic forester som utbyter kunskap rörande arbetsvillkor, yrkesrollen, kompetensförsörjning och så klart ”skog”.

I vanliga fall möts vi årligen till några dagars möte och erfarenhetsutbyte, men i år blir det annorlunda. Vi skulle mötas i oktober i Finland, men nu kommer vi att samverka i videomöte istället. Som ”exkursion” ordnas ett temamöte med aktuellt ämnesområde.

Hur har våra vänner det i de nordiska länderna i dessa tider?

Härom veckan hade vi ett teamsmöte. Vi redovisade hur vårt arbete och roller ändrats under corona-tiden.

Finland upplevde samma omständigheter som vi i Sverige. Rekommendation att jobba hemma, och samtidigt en tillfällig nedgång i efterfrågan på skogsprodukter men inga omvälvande branschförändringar.

Danmark har arbetsplatsförbud som hävdes i juni. Fältverksamheten i Danmark har ändå lunkat på ungefär som hos oss andra. Möten sker via video liksom hos andra.

Danskarna har i och med arbetsplatsförbudet fått finansiering för dyrbara hemma-lösningar för kontorsarbetet som inte förmånsbeskattats.

Vi var ändå rörande överens om att inte överge våra fysiska träffar i framtiden. Skogen måste hur som helst besökas ”på plats”.

Mårten Gustafsson