Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 7 december 2020

Nordic Forester 2020

Året 2020 går väl till historien som det mötesfria året, i fysisk mening. Planerna var att ses i Sverige denna gång och att ST-skog och Skogsstyrelsen skulle stå värd för mötesdagarna. Det blev på TEAMS, som allt annat.

Uppdelat på två digitala möten, avhandlades först ett formellt årsmöte i början av september och sen ett fördjupningsmöte i november.

På agendan stod, förutom det stadgebundna, en enkät angående arbetsförhållanden under pandemin, löner och allmänutveckling på arbetsmarknad, framtidsutsikter, utbildning och skogspolitik.

Danskarna har inte fått vara på sina kontor alls, medan Finland haft liknande villkor som oss när det gäller skogsjobben. Danmark lät arbetsgivarna bekosta hemmakontor för alla direkt, medan övriga haft varierande lösningar. Finnarna är långt framme i tankarna i vad pandemin skapar för baksidor i psykiskt mående. Vi kunde konstatera att skogssektorn ändå gjort vad man kan begära, för att underlätta för arbetet.

När det gäller löner, förmåner och skogssektorns attraktivitet, är danskarna långt framme. Dom har lyckats skapa en sorts oumbärlighet för sina medlemmar, som ”samhällsbyggare”. Lönerna och arbetslöshet går mycket bra i Danmark. Finland kämpar ännu med att få tillbaka dom ”tre dagarna” som man fick skänka bort i förra lågkonjunkturen. Finland har dock bra siffror på skogsbrukets attraktivitet ännu. Man är mycket lojal och arbetsvillig i vårt östra grannland, och skogssektorn attraherar. Sverige och Finland har ungefär samma lönebildning. Mycket går i ledband på det så kallade märket. Stora arbetsgivare som skogsbolagen är sammanpratade och lojala mot varann i lönebildningen. Lite som en kartell kring löner. Kanske dags att lära av dansken.

Mårten Gustafsson