Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 5 oktober 2020

Nytt ställningstagande från europeiska skogstjänstemannasidan

Politiken tätnar runt skogen och dess värden. Man är i full gång med att vända uppochner på hela batteriet av principer och ställningstaganden som involverar skogen.

Den nya EU-kommissionen har låtit börja arbetet med en biodiversitetsstrategi, som plötsligt ska bli grunddokument för ”alla dom andra” principerna och strategierna. EU’s skogsstrategi, är bara ett påhängsdokument för biodiversiteten. Så även cirkulär ekonomi, ”green deal”, timmerförordningen o.s.v.

Vi skogstjänstemän går ut med ett ställningstagande i Brysselpolitiken:

Europas skogar behöver ett uthålligt skogsbruk som tillgodoser samhällets behov av ekosystemtjänster och bygger på ett nytt sätt att finansiera detsamma.

Tomas Lundmark vid SLU, har ju redan räknat fram att virket inte räcker till alla som börjar göra anspråk på tillväxten. Utöver det finns många starka politiska röster som vill begränsa och styra upp hur det ska gå till att erbjuda alla skogens nyttigheter och ekosystemtjänster.

Problemet är bara att dom många strategier och policydokument inte är samordnade på något sätt. Finurliga och klokt framtagna, var för sig, men ingen tycks ha fått uppgiften att samordna helheten. En orsak är naturligtvis att skogen ännu ligger under tre olika departement inom EU.

Vi, tillsammans med alla skogstjänstemän inom Europa, gör den bedömningen att skogen behöver ett finansieringssystem för dom värden som samhället kräver skogsägaren på, utan att riktigt betala för. I dom nordiska länderna är vi vana avreglering, och styrning genom marknadskrafter. En reglering och finansiering likt EU’s jordbruksstöd för skog känns långt borta.

UEF’s initiativ har redan rönt gehör ute i korridorerna i Bryssel, och ord som samordning och finansiering av ekosystemtjänster är redan i gång.

Läs vidare på UEF’s hemsida: www.european-foresters.eu

Mårten Gustafsson