Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 10 december 2019

Ökat intresse för skogens möjligheter

I Bryssel sorterar skogsfrågorna under tre olika departement: näring, jordbruk och miljö.

Alla departement vill lägga beslag på skogen som deras område. Samordningen dem emellan är inte så stark. Vid oktobermötet för expert ”group on forestbased industry” skrevs agendan för den kommande mandatperioden för parlamentariker och kommission att jobba efter. Visionen är kristallklar: skogen ska bidra till samhällsomställningen. Den ska brukas, binda kol och ge nyttigheter till människan.

Problemet är bara att näringsdepartementet inte vågar lägga beslag på skogen som sitt område. Vi fick argumentera en lång stund för att få med skogen i själva visionstexten. Det står ungefär att: råvaran ska komma från uthålligt brukade skogar.

Nu väntar väl hämndaktioner från de andra två intressenterna i deras visionsarbete för att vinna parlamentarikernas gunst när nya lagar och förordningar ska myntas.

Bryssel är väl ingen drömdestination för en skogsman som gillar att vara ute i skogen, men det känns som man inte kan lämna dom i fem minuter innan det är nya stolleprov i görningen.

Nä, vi får nog fortsätta att låta fältets folk närvara så ofta vi får möjlighet. Genom UEF, Union of european foresters, kan vi verka som en röst från verkligheten och det är ju ganska bra trots allt.

Mårten Gustafsson