Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 11 juni 2020

Ordförande har ordet - Ovissa tider

I förra numret var det fokus på Covid-19 som var för Sveriges del i uppstart. Nu har det gått tre månader och fortfarande oklart åtminstone för mig hur man skall komma ur det här läget.

Vi håller avstånd, vi skyddar våra äldre och vi tar inga risker. Trots det känns det som att vi är hårt drabbade. Många döda och sjuka har vi räknat in under denna period. Samtidigt är det svårt att säga vad vi skulle gjort istället. Att vara efterklok är sällan framåtsyftande men att analysera vad vi skall förbättra oss på torde var mycket mer konstruktivt.

Vi jobbar i en näring som klarat sig bra utifrån det läget vi befinner oss i. Endast ett fåtal har förlorat jobbet eller blivit permitterade utan snarare business as usual. Våra produkter är efterfrågade och industrin har kört på för fullt. Den inhemska efterfrågan på sågade trävaror för privatmarknaden slog rekord i mars. Det byggs altaner som aldrig förr och små renoveringar görs. Bra för svensk sågverksindustri.

Vi har även tvingats att ställa om våra mötesvanor och kunskapen i Teams har stigit dramatiskt. Detta leder nog även framåt att vi kan hålla digitala möten istället för fysiska. Det har hänt att man glatt åkt 30 mil enkel väg för ett avstämningsmöte på tre timmar och sedan kört 30 mil tillbaka. Nu klarar vi av detta möte på två timmar utan bilresa.

Den fackliga verksamheten sköts på samma sätt med digitala möten. Ledarnas kongress som skulle ha varit i slutet av maj är nu en digital kongress i oktober. Vårt Skogsbryn är flyttat till november från september. Förhoppnings kan vi hålla det som ett fysiskt möte då. SSF:s stämma är planerad till april 2021 och även den planeras som en fysisk stämma.

De avbrutna löneförhandlingarna skall upptas i oktober och då är det viktigt att komma ihåg vårt ordinarie revisionsdatum och kräva att ny lön skall räknas retroaktivt från detta datum.

Nu kanske inte pengar och andra värdsliga saker är det viktigaste i nuläget. Det finns säker många bland våra medlemmar som mist nära och kära i denna sjukdom.

Jag hoppas alla tar vara på sig och håller sig friska och jag tror att vi måste se framåt. Jag önskar er en distanserad Midsommar och sillen i burken behöver inte bry sig om social distans.

Björn Karlsson, Ordförande SSF