Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 mars 2019

Ordförande har ordet - Vad är det som händer

Ni har inte kunnat undvika skriverierna om Ledarna i Aftonbladet. Denna gång handlar det inte om en framgångsrik fackförening som är ledande i Sverige.
Björn Karlsson, ordförande

Nu får vi läsa om avslöjanden där sunt förnuft helt klart har varit en bristvara. Vår moraliska kompass har inte fungerat heter det bland annat i uttalanden från ledningen.

Drevet mot Ledarna var kraftigt och räddades troligen av att Swedbank blev ett intressantare scoop. 

Fakta från Ledarna

Ledarna har under tiden bjudit in representanter från föreningarna för att förklara situationen. SSF har varit representerade av Thomas Esbjörnsson Sveaskog, Mårten Gustafsson, Mellanskog och undertecknad.

Vid dessa träffar har vi fått Ledningens förklaring och förslag till åtgärder.

Starten på allt detta skedde med att vår nye Förbundsordförande Andreas Miller avskedade Ledarnas VD Per Hedelin. Orsaken angavs då till olika syn på hur Ledarna skulle gå vidare mellan Anderas Miller och Per Hedelin.

Vid ett telefonmöte mellan föreningsordförande och Andreas Miller informerades även om de oegentligheter som senare kom fram i Aftonbladets granskning. Ni har säkert läst om resor, bilar, ersättningar och lägenheter.

En fråga som uppkommer är naturligtvis hur detta kan uppkomma och även fortsätta. I en organisation som Ledarna styrs det fackliga arbetet genom Förbundsordföranden. Kan­sliet med den organisation som finns där styrs av VD.

Båda dessa positioner när det gäller ersättningar och villkor står under Förbundsstyrelsen kontroll. Alla överenskommel­ser skall godkännas där.

Hur går vi vidare?

Ledarna har satt igång med ett antal olika åtgärder för att återställa ordningen och förtroendet för Ledarna.

Det första som startades var att se över villkor för bilar, medåkande och policys. Detta redovisades vid ett av våra möten. Trycket på att det krävdes större tag än de föreslagna har bidragit till att Ledarnas verksamhet skall genomlysas av KPMG.

Här kommer man att fokusera på tiden från nu till sex år tillbaka, samma tid som skattemyndigheterna kan ha synpunkter. KPMG kommer att koncentrera sig på de delar som gäller villkor och resor. Ledarna har inte KPMG som sin ordinarie revisor utan de skall ses som en fristående granskare.

Samtidigt skall man ytterligare se över villkor ex v gällande bilpolicyn som i första förslaget hamnade på 12 basbelopp. Vi från skogen tyckte det var mycket generöst.

KPMG kommer att redovisa sina iakttagelser den 25–26 mars. Jag har krävt att alla föreningsordförande skall närvara så att vi får samma information som Förbundsstyrelsen. 

Vad är SSF hållning?

SSF har vid samtliga tillfällen krävt en tydlig markering kopplat till det ansvar som man har i sin roll i Förbundsstyrelsen.

SSF vill att Ledarna genomför nya val till Förbundsstyrelsen under 2019. På detta sätt vill vi ge de i Förbundsstyrelsen som suttit och fattat beslut som nu kritiseras en möjlighet att avgå.

SSF vill även se en översyn av organisationen inom Ledarna. Är en VD med stark koppling till Förbundsstyrelsen bästa lösningen.

SSF har fortsatt förtroende till Andreas Miller som Förbundsordförande. Detta grundar vi på det förändringsarbete som han drog igång redan när han tillträdde.

Vad händer sedan?

SSFs styrelse kommer att utvärdera hur Ledarna kommer att agera. Finner vi att det inte är i linje med vår inställning har vi viktiga beslut att fatta. Här ber jag att få återkomma.

Jag har försökt hålla klubbordförande informerade efter de mötena som varit och det kommer jag att fortsätta med. 

Små odjur

Nu får lämna de stora odjuren och gå över till de små odjuren. Kampen mot barkborren. De uppgifter som kommer verkar på många sätt alarmerande.  Tittar man ut över Europa bedömer man att det finns cirka 75 miljoner m3sk skadad skog som måste avverkas på grund av barkborrar.

 Ert arbete ute i fält är oerhört viktigt så att vi kan hejda angreppen som kommer i vår och sommar. Det verkar som vi får ställa in oss på att hela tiden kämpa mot olika angrepp mot skogen i form av brand, baggar och oförstående politiker.

Björn Karlsson, Ordförande SSF