Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 3 december 2021

Ordförandekonferensen Skogsbrynet är igång

En gång om året arrangeras ordförandekonferens, men på grund av pandemin har det varit uppehåll. Nu samlas vi med respektfullt avstånd, spritade händer och det uppstår bra diskussioner om allt som rör skogsbranschen och våra arbetsvillkor.
Foto Yvonne Hedman Nordlander


Dagens frågor är;
- Hur skall vi arbeta med rekrytering och vilket stöd behövs?
- Hur hanterar olika företag arbetsmiljö och ekonomisk ersättning för hemmakontor?
- Hur hanteras hemarbete efter den akuta fasen av pandemin?
- Hur ser olika arbetsgivare på tjänstebilar och ersättning för dessa, vilka regler finns?
- Vad kostar tjänstebilarna att ha för oss anställda?
- Hur hanteras rovdjursfrågan och ensamarbete i skogen inom olika företag?
- Lönerörelsen
- Samordning mellan olika fackförbund
- Hur fungerar HR på olika arbetsplatser, vilken roll har de och hur stöttande är funktionen gentemot den anställde?
- Förändringsledarskap!