Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 mars 2023

Ordförandekonferens

Den 7:e februari träffades alla ordföranden för Ledarnas 19 branschföreningar till ordförandekonferens tillsammans med flera chefer från Ledarnas kansli.

Vid mötet presenterades förbundsstyrelsens förslag till förstärkt och utvecklad föreningsservice som grundar sig på en motion som beslutades på kongressen 2020. Sedan dess har man i projektform tillsammans med fyra branschföreningar arbetat fram ett förslag som färdigställdes under slutet av 2022.

Målbilden med förslaget är att:
• skapa en föreningsservice som ger goda förutsättningar för hållbart styrelsearbete.
• skapa förutsättningar för livskraftiga branschföreningsstyrelser.
• skapa förutsättningar för att ta vara på goda idéer och skapa kvalitativt mervärde för medlemmar inom respektive bransch.
• stärka vår konkurrenskraft på svensk chefsmarknad.


Det blev ett bra möte med mycket diskussioner och viktiga inspel för den fortsatta processen. Innan sommaren ska varje föreningsstyrelse få en dragning av förslaget och möjlighet att ge input till förbundsstyrelsen.


Thomas Esbjörnsson, Ordförande SSF Ledarna