Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 7 december 2020

Ordföranden har ordet - Full fart

Trots att världen är som den är upplever jag att vi håller full fart i vårt arbete och i vår fackliga verksamhet. Sedan förra numret har vi genomfört Ledarnas Kongress digitalt. Jag hade förmånen att sitta ordförande tillsammans med Jeanet Corvinius från Byggcheferna.

I år var det en mellankongress utan val och stadgeförändringar. 23 motioner hade skickats in till kongressen. Mötet flöt på bra och allt var väl förberett. Ni hittar protokoll och övrig info på Ledarna.se.

Den 4 november var det digitalt Skogsbryn. Skogsbrynet går av tradition i slutet av september. Då träffas SSF:s styrelse och klubbordförande. Det brukar vara ett uppskattat möte då vi har möjlighet att stämma av läget runt om i Sverige och mellan företagen. Trots att vi jobbar inom samma bransch skiljer sig våra problem en hel del baserat på vad i Sverige vi verkar. Ett exempel är rovdjurproblematiken som sett till vårt arbete inte är lika frekvent i södra som norra Sverige. Vi kommer driva frågan då rovdjuren inte bara är ett jakt- och tamviltsproblem utan även ett arbetsmiljöproblem. Jag konstaterade dock att stämningen är god uti landet.

I dagarna kom Skogsutredningen. Här verkar det som utredarna helt missat det direktiv de fått av regeringen. Utredningen är en del i Januariöverenskommelsen och skulle stärka äganderätten samt skapa förutsättningar att verka på landsbygden och den svenska skogsindustrin skulle stärkas. Läs gärna igenom utredningen. Min bedömning är att det inte blir så. Ett exempel är hur mycket mark som skall sättas undantas för brukande. Utredningen säger 30 %. Här blir då frågan: hur mycket mark är idag undantagen från brukande? Det finns inga gemensamma beräkningsmodeller utan varje land har sin egen modell. Översätter vi det till Sverige skulle idag ha undantagit mellan 14–58 %.

Tyskland rapporterar idag 38 % för att ta ett exempel. Skulle vi gå utredningens väg skall vi öka från 14 % till 30 % eller 4,5 milj ha skogsmark. Det kommer att ta bort åtskilliga miljoner m3 per år i avverkning. Hur detta exempel skulle stärka markägare och industri vet nog bara regeringens utredare.

I oktober har de flesta företagen återupptagit löneförhandlingarna. Förhandlingarna avbröts i mars då framtiden såg allt för osäker ut. Frågan om retroaktiv lönerevision var uppe på Skogsbrynet och vår åsikt är naturligtvis att det ska betalas ut löneförändringen från respektive revisionsdatum.

De centrala förhandlingarna har gett 5,4 % för avtalsperioden, där 5 % går till lönehöjning och 0,4 % till flexpension.

Vad gäller då? Ledarna har ett sifferlöst avtal och omfattas inte av det så kallade märket. Sedan är det nog naivt och tro att vi får ett avtal som avviker mycket från märket. Frågan om retroaktivitet tolkas av de flesta arbetsgivare så att avtalet förlängdes till oktober och därefter skall ett nytt avtal förhandlas fram. Här måste ni som förhandlar se vad det står i era protokoll när förhandlingarna avbröts.

Tiden går snabbt och vi närmar oss slutet på 2020. För de flesta blir det nog en underlig jul och nyårshelg. Ska vi följa nuvarande restriktioner blir det en hemmajul där var och en firar jul. Teams jul är inte lika kul som en jul med de närmast omkring sig.

Trots det vill vi i SSFs styrelse önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Björn Karlsson, Ordförande SSF