Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 20 december 2017

Ordföranden har ordet - Året

När vår ordningsman Sven-Erik påminde mig om att det är dags att författa ett nytt ”Ordförande har ordet” tyckte jag att det inte var länge sedan vi skickade ut ett SSF-Nytt. Även 2017 som börjar rinna mot slutet har gått snabbt. Jag tolkar det som att jag trivs och har lätt att fylla min tid.

2017 har för skogen varit ett bra år vad gäller efterfrågan på våra produkter. Vi har även diskuterat skogens påverkande roll för vårt klimat på ett mer positivt sätt. Skogen har ju den unika förmågan att både ge energi och råvara till den svenska skogsindustrin samtidigt som den växande skogen har en avgörande roll i CO2 balansen. Med tanke på detta är det märkligt att vi hela tiden måste försvara vårt arbete med den svenska skogen. Är vi för dåliga på att kommunicera ut? Här finns det förbättringspotential inför 2018 att jobba med.

Ytterligare ett område som vi måste ta tag i är rekryteringen till  skogsbruket. Antal sökande till utbildningar för skogsmästare och jägmästare går ner. Det har till och med varit svårt att fylla alla platser. Med tanke på utbildningarnas längd är det ett bekymmer vi får dras med många år framåt. Det kommer samma signaler från våra entreprenörer och transportörer. Svårt att hitta förare till maskiner och timmerbilar.

Samtidigt står vi inför fortsatta förändringar. Digitaliseringen fortsätter att utvecklas och nya tjänster kommer hela tiden. Idag har vi information med oss var vi än finns, bara det finns uppkoppling. Ett område som tagit dessa snabba förändringar är virkesmätningen. Antalet fjärrmätningsplatser ökar snabbt. Vid all nyinvestering pratas det bara om fjärrmätning. Möjligheten att samla mätdata från en timmerbil där tidspåverkan för bilen är en minut låter tufft. Samtidigt är det målet. Våra mätare flyttas från industrin till gemensamma mätplatser på två platser i Sverige. Ibland gäller det att hålla i hatten när det blåser. 

Ledarna
För någon vecka sedan kunde vi läsa i en nyhetsflash från DI att Ledarna hyrde ut lägenheter till släktingar och vänner. I samband med Kommunals affärer, där lägenheter var del av de oegentligheter som förekom, diskuterade vi Ledarnas lägenheter och hanteringen runt dem. Jag kontaktade Annika Elias för en förklaring då jag uppfattat det som att Ledarna har klara riktlinjer för sina lägenheter. Ledarna har en lägenhetspolicy som stöd för verksamheten. Där kan man läsa att rätt att hyra lägenhet i dessa fastigheter har endast fastanställda medarbetare i Ledarna. De lägenheter som finns utöver detta skall lämnas till den öppna lägenhetsförmedlingen.Annika kände sig trygg och vet att inga avsteg har gjorts från den gällande policyn. Det har inte kommit något mer från DI. För mig verkar det vara gammal skåpmat som någon på DI halkat över.

Fakta om Ledarnas fastigheter är att Ledarna äger, förutom fastigheten där kontoret finns, dessutom två fastigheter med sammanlagt 78 lägenheter.

Jul
Jag inledde krönikan med att tiden går snabbt. Det bästa med julen är förutom god mat och tillfälle till trevligt umgänge att det bara är sex månader till midsommarafton. 

GOD JUL

Björn Karlsson, Ordförande SSF