Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 3 oktober 2023

Ordföranden har ordet

Det har nu gått en tid sedan vi började arbeta igen efter välbehövliga semestrar och vi kan nu också konstatera att det är inte alltid som det blir som man tänker.

Före semestern med den vårtorka vi hade så var farhågan stor att vi skulle få en sommar liknande den vi hade 2018 med väldigt torrt och varmt och som då resulterade i många och stora skogsbränder. Så här efteråt så kan vi konstatera att det istället blev väldigt regnigt med stora översvämningar som följd och att det i sin tur ställt till det för våra bönder med uteblivna eller kraftigt minskade skördar. Som kulmen på det våta och blåsiga vädret så kom då dessutom stormen Hans eller Hasse som den nu kallas bland skogsfolk i Västerbotten. En personlig reflektion över att man valt att kalla stormen för Hasse är att det blir lite avdramatiserat om man gör så.

Stormen Hans har uppskattningsvis fällt drygt 1 miljon kubikmeter skog inom ett ca 75 000 hektar stort område som sträcker sig från Norsjö till norr om Malå i Västerbotten. Jag åkte själv och besökte stormområdet i mitten av september och träffade då flera maskinlag som avverkar inom ett område rakt norr om Malå på Sveaskogs marker. De maskinförare jag träffade var på väldigt gott humör och skämtade bland annat om att ”det är ända sedan huggartiden som det varit så mycket skogsfolk koncentrerat på så litet geografiskt område” Det visar sig framförallt på kvällarna då alla har arbetsbelysningen igång och att de då ser maskiner i alla väderstreck.

Det som de framförde som väldigt positivt var att de flesta träden ligger i samma riktning så det går hyfsat bra att hålla uppe produktionen men de sa också att det är tidspress att hinna upparbeta så mycket som möjligt innan snön kommer och träden därför sitter fast mycket hårdare. Planen är att hinna så mycket det är möjligt nu i höst och sedan börja om igen när träden tinat fram igen i vår. Det är många maskinlag som arbetar inom ganska begränsad geografi och det skapar också en del logistiska utmaningar. Det är många transporter och vägarna tar stryk.

Sveriges Skogstjänstemannaförening var värd för GCM (Governing Council Meeting) inom UEF (Union of European Foresters) i slutet av augusti och början av september. Det kommer ett längre referat senare i det här numret men jag måste ändå nämna lite om mötet. Min personliga reflektion är att mötet gick väldigt bra och att de tillresta delegaterna från 10 andra länder i Europa verkligen uppskattade på vilket sätt vi hade ordnat det med boende på Färna Herrgård, seminariet med den kvalité på föreläsare vi hade och skogsexkursionen hos Sveaskog på Färna Ekopark där de reflekterade över det unika i att ha ett så stort område där man kunde jobba med naturvård och produktion samstämmigt. Det kändes efteråt som att vi har lyckats visa svenskt skogsbruk på ett mycket bättre och trovärdigare sätt än den bild som visas i media eller som man målar upp i Bryssel.

Det är en högst personlig men ändå viktig sammanfattning att det är viktigt att vi syns och att vi talar om vad vi gör och att vi gör det med stolthet för vi gör det väldigt bra.

Thomas Esbjörnsson, ordförande Sveriges Skogstjänstemannaförening