Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Ordföranden har ordet

Julen närmar sig med stormsteg och med den också företagens julbord. Om det nu blir några julbord. Tidningen Chef har intervjuat 2500 chefer och en tredjedel av dem säger att - I år blir det inget julbord.

Hur tolkar man det ute i de företag där man tagit det här beslutet? Hur upplever de anställda ett sådant beslut? Är ett sådant beslut dessutom värt att ta?

Hur ser det ut i era företag? Bjuds det på julbord nu när konjunkturen viker eller speglar de goda resultaten inom skogsnäringen inte normalbilden i den här frågan. Gör de goda resultaten att vi fortsätter med julbord och för den delen, även utdelning av julklappar?

2023 är liksom 2022 ett år som präglas av konflikter. Kriget i Ukraina fortsätter men har fått lite lägre medial status nu när det är krig på Gazaremsan också. Det känns mer och mer oroligt och det kommer fler och fler negativa rapporter om att det här kanske kan utvidgas.

Konflikterna fortsätter också att prägla virkesmarknaden där det uteblivna virket från Ryssland gör att virkespriserna är väldigt höga trots att efterfrågan och utbudet är betydligt mindre.

Danske Bank och Handelsbanken presenterade nyss sina analysrapporter och i kortfattade sammanfattningar säger Danske Bank att: ”Samtidigt som europeiskt byggande tvärbromsar, trävarupriserna faller och sågverken visar röda siffror så höjer sågverken priserna i desperat timmerjakt. Skogsägarna trotsar prisrekorden och avvaktar medan trävaruköparna spekulerar i ännu lägre priser. En tuff vinter väntar sågverken”

Handelsbanken konstaterar i sin rapport bland annat att: Råvaror generellt och skogsindustriella produkter i synnerhet befinner sig på konjunkturcykliska bottennivåer att de håller fast vid tesen om att nya krav inom EU kopplat till skogsbruk ser ut att kunna minska tillgången på råvara för skogsindustrin, att nya sätt att fånga det ekonomiska värdet av skogens ekosystemtjänster växer fram i form av exempelvis kol- och biokrediter men att det också finns en risk att det intresset svalnar inför en vikande konjunktur.

2023 har också varit ett ombytligt år som krävt mycket av alla medarbetare inom skogen. Det började med att vi fick mycket snöbrott i framförallt norra Sverige och i Götaland. Sedan kom det en försommartorka som gjorde att avverkningar ställdes in pga brandrisk. Därefter mycket regn och översvämningar som gjorde markerna otillgängliga på många håll. När allt verkade ordna till sig så fick vi svinpesten och som grädde på moset, stormen Hans som i Västerbotten fällde ca 1 miljon kubikmeter skog inom ett väldigt begränsat område. Att vi trots det klarar av att plantera där vi avverkat, röja de skogar som ska röjas, gallra de bestånd som behöver gallras och leverera virke till kunder enligt avtal visar ändå på att det inom skogen finns en stabil, kunnig och lojal yrkeskår som vill lyckas.

Vill med det önska er en God Jul och ett Gott Slut!

Thomas Esbjörnsson, ordförande Sveriges Skogstjänstemannaförening -SSF Ledarna