Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 21 mars 2018

Ordföranden har ordet

Nu går det bra - Om man lyssnar till marknadsanalytiker inom skogsnäringen går det bra för skogen nu. Vi har höga priser på avsalumassa och en hyfsad dollarkurs. Priset på sågade trävaror är högt kombinerat med en hög efterfrågan. Enligt Danske Bank har vi, om priserna står sig till april, den längsta högkonjunkturen för sågade trävaror på 30 år.

Kommer detta att hålla ut? Först måsta man nog se på olika köpmönster. På massan har det varit Kina som drivit upp priserna genom att köpa stora kvantiteter när priset varit lågt. Nu är Kina en stor köpare över en längre tid vilket inte ger de stora dipparna så länge det inte kommer till ny kapacitet. Priset på sågade trävaror sattes tidigare av det ryska utbudet.
Dessa volymer från Ryssland tar nu en östligare väg och påverkar inte priset i Europa. Detta sammantaget med en stor efterfrågan i USA har inneburit höga priser och stor volym efterfrågan. Ni får ta  marknadsanalysen för vad den är och komma ihåg att jag i första hand inte är analytiker men tycker om att spekulera om olika senarior som påverkar vår verksamhet.

Kongressen 2018
Förberedelserna för Ledarnas Kongress den 29–31 maj i Malmö är i full gång. Nomineringarna är stängda och motionerna är skrivna. 

Vi kommer att välja en ny Förbundsordförande vid Kongressen då Annika Elias har avböjt omval. Läs om de fem kandidaterna på Ledarnas hemsida; www.ledarna.se. Vi i styrelsen har träffat några av kandidaterna och försökt bilda oss en uppfattning om nästa Förbundsordförande.
När vi bollat detta i styrelsen har vi fastnat för Anders Grahn som i dag är ordförande i Ledarna Skogs- och Träindustrierna. Det är en organisation som står oss nära men Anders personligheter som ny  Förbundsordförande har varit avgörande när vi ställt oss bakom hans kandidatur.

Det har kommit in 24 motioner till Kongressen och dessa spänner över både stora och små frågor. Gå in på Ledarna.se och läs dessa. Har ni synpunkter eller kommentarer ni vill framföra kontakta mig eller Yvonne Hedman Nordlander. SSF representeras av Yvonne Hedman Nordlander och Björn Karlsson på Kongressen. SSF kommer även att vara med i presidiet då jag har tillfrågats om att vara en av tre ordförande under Kongressen.

Hedersordförande Emery Andersson
Denna upplaga av Ordförande har ordet har gått i positiva tecken. Dock påminns man om livets gång nära personer i ens närhet går bort. Kort före jul gick vår Herdesordförande Emery Andersson bort. Jag tror att det är få som inte vet vem Emery är. Min fackliga karriär startade när Emery ringde mig och frågade om jag inte kunde komma med på Tolvmannaexkursionen, dagens Nordic Forester. Emery han under sin fackliga karriär varit ordförande i SSF, styrelseledamot i Ledarnas Förbundsstyrelse samt lokala fackliga åtagande. Vid begravningen i Perstorps kyrka samlades många skogsmän och jaktkamrater till Emery. Vi inom SSF kommer att sakna vår Hedersordförande.

Björn Karlsson, Ordförande SSF