Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 oktober 2018

Upprepning

Ordföranden har ordet - Det kunde lätt blivit en upprepning på förra numrets rubrik ”hett”. Hettan fortsatte hela sommaren och problemen minskade inte. Bränderna kom i en omfattning och styrka som vi inte tidigare upplevt. Stora områden drabbades i mellersta och norra Sverige.


Stora virkesvärden gick till spillo och många tragedier i spåren av bränderna. Bristerna inom vår brandberedskap kom fram tydligt. Det var tydligen inte lättare att vara chef för MSB. Stora insatser gjordes av många både från Sverige och våra grannländer. Efter hand byggdes en imponerande organisation upp.

Det mest spektakulära som gjordes var nog den bombning som utfördes på Trängslets skjutfält för att få kontroll på branden.

Snyting

Nästa snyting som drabbade skogsbruket var när Mats Nilssons ESO-rapport presenterades. Jag tycker alla borde läsa rapporten i alla fall den sammanfattning som finns. Äganderätten ifrågasätts och ökad areal skyddad skog krävs. Man har olika syn på vad som idag är skyddat och vem som bär kostnaden för dessa avsättningar och menar att finansiering av nya avsättningar ska ske genom en avgift som skulle tas ut likt det vi idag avsätter till Skogforsk.

En uppsjö av intressanta förslag som bara slår åt ett håll. Sedan kan vi spetsa med hur synen på CO2 bindning bäst görs. Det är lätt att hitta intressekonflikter mellan skogsbruket och miljörörelsen i denna rapport.

UEF

UEF kallade till årsmöte i Calabrien i Södra Italien. Förutom ordinarie mötesförhandlingar studerade vi skogsbruket i regionen. 

Det intressanta med att besöka olika länder är att se hur olika vi ser på skogsbruket. Här befinner vi oss på cirka 1400 m.ö.h. Större delen av arealen är ett skyddat område med privata fastigheter och statlig mark blandad. Trots den höga höjden var tillväxten god. Dominerande trädslag var Pinus Nigra med en lokal variant. Området är mycket kuperat så dominerade avverkningsmetod var blädning för att inte få problem med erosion. Manuell avverkning och skotning med häst. Markägaren fick ett rotnetto på 40 euro vilket även med svenska ögon borde vara ett okej netto.

 

SLA-Skogssektionen

SSFs förhandlingsgrupp träffade SLA-skogssektionen för ett årligt möte. Vi pratade mycket om rekryteringsunderlaget för nya skogstjänstemän. Vi ser båda med oro på det sjunkande intresset för skogliga utbildningar. Antalet förstahandssökningar täcker inte de platser som finns vilket innebär ett för lågt antal sökande till de jobb som erbjuds. Risk finns även för ökad belastning på befintlig personal.

Ni kan läsa mer om träffen och de åtgärder vi diskuterade på plats nedan. Som avslutning hoppas jag på en normal skogshöst och ”skitjakt” för er som ännu inte börjat älgjakten.

Björn Karlsson, Ordförande SSF