Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Ordföranden har ordet

Årets Skogsbryn hölls den 24–25 september. I mitt tycke ett av de viktigaste träffar vi har. Det är enda gången vi samlar klubbordförande för SSF och har chans att byta erfarenheter.
Björn Karlsson, ordförande SSF

Mycket händer och de mesta är positivt. Vi får en ny stark skogsägarförening när Norra och Norrskog går samman. Även om förändringar är smärtsamma brukar det vara positivt när allt är på plats.

Biometrias nya organisation är också på plats. Lennart Andersson rapporterade på mötet att det i huvudsak fungerat bra under processen. Lennart ansåg också att han fått bra hjälp från Ledarnas ombudsman från Sundsvall.

SCA storsatsar och har anställt cirka 90 personer mestadels inköpare. De öppnar även kontor i Hälsingland för att öka inköpen. Troligtvis en reaktion på att man även skall öka produktionen i Obbola.

 

Vi har några saker inom SSF att ta tag i

SSF måste öka antalet certifierade företrädare vilket är ett måste för att kunna representera Ledarna. Här är det viktigt att vi jobbar med er medlemmar i mindre företag som saknar företagsklubbar. För att bli certifierad företrädare går du en webbkurs som finns till gänglig på ledarna.se. När du gått kursen och blivit godkänd kan du verka som företrädare på din arbetsplats. Vill du veta mer, kontakta din företagsklubb eller Sverigeklubben om du jobbar på ett företag som saknar klubb.

Vi måste även stoppa minskningen av medlemsantalet. Under 2019 har SSF blivit 6 % färre medlemmar. Det finns olika tänkbara anledningar till detta. En orsak kan vara vår åldersstruktur. Vår medlemskår består till 55% av personer som är + 50 år.

En annan anledning kan vara att vi har haft en lång högkonjunktur med många arbetstillfällen och därmed ser man som nyanställd inte behovet av att gå med i SSF/Ledarna.

Konkurrensen från andra föreningar finns också och här kan vi hämmas en del då det inte alltid är möjligt att gå från ett studerandemedlemskap till aktivt medlemskap på grund av Ledarnas stadgar.

För att vända den negativa trenden måste vi hjälpas åt. SSF jobbar aktivt mot utbildningsplatserna i Umeå, Skinnskatteberg och Gammelkroppa. Vi skall nu även börja jobba mot Växjö och den utbildning som sker där. Ni kan alla hjälpa till med att kontakta nyanställda på er arbetsplats och informera om vår verksamhet. Det är det första mötet som är det viktigaste och det som leder till ett medlemskap i vår förening.

Har ni idéer som kan hjälpa till att öka antalet medlemmar tveka inte att kontakta Mårten Gustafsson i styrelsen som är ansvarig för nyrekrytering.

Jag måste avsluta med något dystrare och det är barkborrarna. Kampen mot barkborrarna är hård. Det väntar ett hårt arbete i vinter med att minska antalet individer till kommande säsong. När man ser skadeläget i de värst drabbade områdena blir man betryckt. Stora områden är uppätna och skadorna fortsätter.

I Mellaneuropa är läget ännu värre. Varmare väder med fler generationer baggar under sommaren ökar skadorna. I stort sett alla länder är drabbade.

Frågan är också vad händer efter barkborrarna? Kommer det att återplanteras med barrskog eller går man över till lövskog? Vilka konsekvenser får det för vår industri i Norden som till stor del är uppbyggd på barrsortiment? I skrivande stund ska jag åka ner till Bayern och få deras syn på problemet barkborrar. Vad jag sett på bilder från området blir det inte svårt att upptäcka skadorna.

Björn Karlsson, Ordförande SSF