Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2022

Ordföranden har ordet

Det är tråkigt att inleda ett ordförandebrev med att kriget i Ukraina fortfarande pågår. Men det är verkligheten vi lever i och dessutom så verkar inte någon förändring av det läget kunna hända heller, framförallt inte i närtid.

Vi hör dagligen om hur kriget påverkar, idag handlade det väldigt mycket om hur spannmålsleveranser från Ukraina till Afrika ligger fastlåsta i hamnar och det ska ske förhandling mellan Turkiet och Ryssland om hur dessa leveranser ska kunna genomföras. Det vi vet är att läget skapar hungersnöd i Afrika och att det också kan komma att skapa massflykt.

Jag var på näringsdepartementets styrelseseminarium förra veckan. Där var framförallt två ämnen relaterade till läget vi är i just nu: 1. Handelsflöden och geoekonomi i ett försvårat säkerhetsläge och 2. Säkerhet, totalförsvaret och näringslivets roll i en osäker värld.

Anna Borg, Marcus Wallenberg och Karl-Petter Thorvaldsson var några av talarna i första ämnet och det som framförallt fastnade hos mig var att alla större företag nu lämnat Ryssland. Stora företag med tillverkning i Kina lämnar även Kina och etablerar sig i Mexico och i Europa. Att man lämnar Ryssland är väldigt förståeligt men att så många väljer att lämna Kina har en helt annan grund och det handlar om att västvärlden har sett Kina som ett väldigt pålitligt land när det gäller leveranser ”just in time” som gjort att företagen kunnat ha minimala egna lager. I nuläget råder ”just in case” vilket blivit en beskrivning på hur Kina hela tiden stänger ner för att skydda sig mot corona.

Säkerhetsläget har också visat att EU står väldigt enat och att EU också kommit mycket närmare USA än tidigare. Positivt? Ja, men kanske inte bara. Det kostar att nu USA ställer upp med trupper i Europa. I Sverige och för svensk exportindustri är det viktigt med frihandel. Samarbetet mellan EU och USA påverkar handelsavtal negativt eftersom USA i gengäld till militär närvaro vill ha handelsavtal som begränsar handeln med länder som inte anses säkra. Vart det leder vet vi inte riktigt än men det finns farhågor om att det blir begränsande för Sverige.

Sammantaget från seminariet så var det en rätt dämpad och dyster prognos för framtiden som visades upp. Viktigt att politik, försvar och näringsliv sluter upp och arbetar tillsammans för att lösa de problem som uppstår.

Skogen då? Hur går det för oss? I förra brevet beskrev jag att det kunde bli arbetskraftsbrist inom skogsvårdsarbeten. De signaler jag har fått är att det mesta ändå löst sig och att skogsvården pågår för fullt. Andra positiva signaler är att EU-kommissionen blivit mer positiv till användning av biomassa till energi. Timmerpriserna fortsätter att stiga men där finns det nu stark oro för avmattning under hösten framförallt beroende på att det saknas andra insatsvaror för byggande. Massavedsbalansen runt Östersjön är fortfarande god men det är en massavedsbrist i antågande som förmodas ge högre priser framåt.

Ha en trevlig och skön sommar!

Thomas Esbjörnsson, ordförande SSF Ledarna