Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 oktober 2021

Ordförande har ordet

NU BLÅSER DET

Sällan har ett program på SVT rört upp så många känslor som när serien Slaget om skogen sändes. Det är en serie från Vetenskapens värld som på ett ”objektivt” sätt skall beskriva den svenska skogsbruket.

De flesta av er hoppar nog till i soffan när ni såg första avsnittet och tänkte på ordet objektivt. Sakfelen staplas på varandra och myndigheter säger ifrån att deras uppgifter har tolkats fel eller förvanskats. Skogens förmåga att lagra CO2 sätts mot skogsindustrins utsläpp av CO2 på ett märkligt sätt och vips är skogen en miljöbov.

Inte ett ljud om att vi idag tvingas elda 160 000 liter olja i Karlshamn för att förse oss med el. Detta måste vara ett räknefel av någon när elbalansen beräknades. Det är tur att de flesta massabruk är självförsörjande på el och även nettoleverantörer av el ut på elnätet.

Vad gör SVT? Ingenting utan de trampar på som inget hänt och säger att de speglar sanningen om det svenska skogsbruket. För mig har Public service fått ett annat ansikte.
Samtidigt pågår kampen i Bryssel om den europeiska skogspolitiken. Förmågan att lagra CO2 är en viktig fråga och här trodde jag att nu blir det beröm till det svenska skogsbruket

Problemet som jag ser det är att nu har alla blivit skogsexperter oavsett utbildning. Vi känner igen detta från pandemin då det plötsligt poppade upp pandemiexperter.
Dessa experter har även bra tillgång till media, se presidenten i Slovenien som går ut och säger att Sverige inte kan fortsätta med kalhyggesskogsbruket då det skadar förmågan att öka CO2 lagringen.
Jag skulle kunna fortsätta med många fler ”expertuttalanden” som inte har någon grund i verkligheten.

Den 3 december kommer SSF att hålla sin stämma i Sollentuna. Det har gått ut kallelse till samtliga berörda och nu väntar vi anmälan av stämmoombud. Det är tredje försöket att ordna stämman i år och nu hoppas vi att allt vad gäller Covid-19 håller sig lugnt så att vi kan klara av att genomföra stämman.

Valberedningen jobbar för fullt och om du blir tillfrågad för någon post inom SSF hoppas jag att du tänker positivt. Själv kommer jag med ålderns rätt att dra mig tillbaka från arbetet i SSF.

Jag startade i styrelsen 1997 och de sista åtta åren som ordförande. Det har varit en bra tid i SSF. Bra styrelsekamrater och mycket intressanta uppgifter. Vi har kämpat med ett då hopplöst avtal där ”The sky is the limit”. En slogan som SAS nu använder och är mycket mer passande för ett flygbolag än ett fackförbund. Vi kämpade med tillhörigheten i Ledarna som tillämpar ett starkt chefsfokus. Här har vi gått igenom våra kategorier av tjänster och värderat dem till den status de skall ha. Bara för att ordet chef inte finns med i din titel innebär det inte att du har en ansvarsfull position.

Jag önskar den nya styrelsen lycka till och ETT STORT TACK från mig till er för de åren jag haft i SSF.

Björn Karlsson, Ordförande SSF