Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 5 oktober 2020

Positiva nyheter vill vi höra!

Ja! i dessa tider kan det vara på sin plats med lite positiva tongångar när det mesta annars handlar om Covid-19 och om det knasiga som händer i USA med mera.

Hur går det för oss inom skogsindustrin?

Sågverken verkar trumma på och gå bra mycket tack vara ”hemmabyggandet” medans massaindustrin har lite större bekymmer just nu med fulla lager mycket beroende på granbarkborrehärjningarna i södra Sverige.

Problem med exporten där vi blivit stoppade i många länder på grund av Covid-19 och där mycket har satts på ”vänt” tillsvidare stör ju givetvis lönsamheten och inflödet av pengar.

Permitteringar och uppsägningar har idag inte varit utbrett i skogsbranschen hittills så när som på ett större beslut i Sundsvall där Ortviken pappersbruk har permitterat 700 personer när SCA beslutat upphöra med papperstillverkning där.

Ja! ett hårt slag för Sundsvall och framförallt de anställda med familjer.

Nu blev det mycket negativt i alla fall, men nu till något mera positivt.

En industri som går bättre än någonsin är Rundvirke Skog Industrier med de specialsortiment som de hanterar. Kraft- och telefonledningstolpar säljs på rekordhöga nivåer med utbyggnad av vindkraft där många nya linjer sätts upp. Eldistribution ökar i många länder med nya samt byte av gamla stolpar. Efterfrågan på stolp ur våra avverkningar är större än någonsin. Priset till skogsägaren lockar också fram mera råvara.

Octostolpar som främst används till stängselstolp på jordbrukssidan m.m. har också de rekordnivåer på försäljningssidan.

Paradoxalt nog så har dessa exportvaror haft öppna hamnar överallt och prioriterats för införsel. Detta för att varorna ses som livsnödvändiga för att hålla upp samhället dels med el och ström, men också för matproduktionen och där kommer ju octostolparna in i bilden.

Stamblockssågen i Marmaverken där man framförallt producerar högkvalitativt snickarvirke för bl.a. fönstertillverkningen går också som tåget med bra försäljning. De flesta fönstertillverkarna i Sverige bygger sina fönster med högkvalitetsråvara från Rundvirke Skogs Industrier.

Du skogsägare som har fin tallskog lämplig för stolp- eller stamblock har tillfälle nu att hitta avsättning till höga priser.

Rundvirke Skog har det senaste året ökat sina anställningar för att svara upp emot den ökade försäljningen och detta är positivt ur många aspekter även om de inte kan täcka upp hela Sundsvalls permitterade personal, men där hoppas vi på att de löser sig med nya investeringar som SCA gör för framtiden.

Avslutningsvis vill jag säga nu i dessa tider ”håll ut och kämpa på” för när eländet med Covid-19 är under kontroll så står skogen och våra industrier starka.

Skogen är framtiden för vår miljö och allt vi håller på med!

Vid pennan: Martin Norberg, Rundvirke skog AB