Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

Referat från SSFs stämma, Sollentuna 3/12 2021

Så var det äntligen dags för SSFs föreningsstämma efter att ha flyttats fram flera gånger i år på grund av pandemirestrik­ tioner. Det är fyra år mellan varje stämma. Som vanligt när man träffar kollegor från hela skogssverige finns det mycket att diskutera.

Efter en inledande lunch där vi fick tillfälle att bekanta oss med varandra var det dags att börja stämman.

Ordförande Björn Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Enligt avprickad ombudsförteck- ning var vi 16 röstberättade ombud, representanter från olika företags- klubbar från syd till norr, och 6 från styrelsen. Det fanns enligt stadgarna 26 ombud att utse men det saknades tyvärr ombud. Revisorer och valbe- redning deltog också som ombud. Dessutom en suppleant och fem speciellt inbjudna gäster.

Förbundsordförande Andreas Miller, nyligen avgångne Bransch- ombudsman, Annika Hage Nederström, fd ordförande Peter Håkanson och Torbjörn Andersson som bägge avgick på grund av att de bytte bransch och Ola Hallberg som avgick ur styrelsen mitt under senaste stämmoperioden.

Som Stämmans ordförande valdes Peter Håkanson och Yvonne Hedman Nordlander till sekreterare. Den gångna stämmoperioden 2017-2020 gicks igenom gällande så väl ekonomi som verksamhet och mål- och handlingsplan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna stämmoperioden. Ekonomin är bra och föreningen har ett stabilt eget kapital som är en styrka i ryggen för framtida utmaningar. Ny styrelse och valberedning mm. valdes för de kommande fyra åren. Se separat referat. För mer detaljer kring besluten hänvisar jag till protokollet från stämman. 

Det var diskussion om medlemsrekrytering. Antalet medlemmar har minskat de senaste 10 åren och det beror inte bara på att vi har blivit färre anställda inom skogsbruket utan det är svårt att få med främst yngre personer vid nyanställningar. Det SSF gör idag är att informera och rekrytera nya medlemmar på de olika skolorna som utbildar skogs- tjänsteman.

Det nya är nu rekryteringssansvariga ute på företagen som informerar alla nyanställda om vårt värdefulla arbete och ledsagar de till att gå med SSF/Ledarna. Det är mötet ute på företagen som är så viktig.

Nyligen avgående Branschombudsman Annika Hage Nedström sammanfattade åren med SSF och de ”gröna arbetsgivarna” samt avtackades för välförtjänta gärningar.

Efter en liten brandövning, någon hade lagt en träskopa på bastuaggregatet i spaavdelningen på vårt våningsplan (våning 8 så det var inte läge för att hoppa ut) och efter att rökdykarna konstaterat rökutvecklingen upphört och stängt av larmet så kunde vi fortsätta stämman i en svag rökdoft.Vi har trots allt en vana av kolmilsrök och rök från en tjärvedsbrasa med kaffepannan på gång och grillning av medhavda nyttigheter så det gick bra.

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller kom senare under eftermiddagen som inbjuden gäst för att presentera sig själv, Ledarnas organisation och hur den jobbar för att stötta oss som lokala företrädare. Miller pratade om Ledarnas medlems-utveckling som nu vänt upp, att Ledaravtalet fyller 30 år och att Ledarna i samband med detta kommer att ordna utbildning och seminarier. Lite om de nya anställningsreglerna som en följd av Centerns krav. Omställningsmöjligheterna i form av utbildning/ studier som kommer de ”drabbade” till del men även de som känner att de vill prova på något nytt.

Efter alla diskussioner var det dags för Björn Karlsson att överlämna ordförandeskapet till nyvalda ordförande Thomas Esbjörnsson som tackade för förtroendet och ajournerade stämman till kl. 18.45. Vid återsamlingen bjöds det på lite förfriskningar. Det delades ut olika förtjänstteckning för lång och trogen tjänst och de som avgått från styrelsen tackades av. Se separat referat. Stämman avslutades med en välsmakande middag. Under middagen bjöds på både bra sång och några tal.

Som avslutning kan jag bara rekommendera att Ni tar chansen om Ni får möjlighet att representera Er företagsklubb på en stämma.

Sven-Erik Sjöberg