Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 7 december 2020

Referat Skogsbrynet Teamsmöte 4/11 2020

Här kommer en sammanfattning och reflektioner från skogsbrynet. Nätverket som förenar våra skogliga företagsklubbar inom SSF.

Årets möte genomfördes under en eftermiddag digitalt p.g.a Covid-19. Som vanligt med gäster och avstämning av aktuella frågor som berör våra medlemmar. 6 st från SSF styrelse och 9 ordföringar träffades.

Björn Karlsson ordförande i SSF hälsade välkommen och överlämnade ordet till Annika Hage Nederström bransch och avtalsansvarig på Ledarna.

Annika berättar att hon slutfört nytt kollektivavtal med Gröna arbetsgivarna med förändringar, bland annat:

• Ny pensionsålder och tidpunkter för anmälan av pensionsuttag.

• Instruktioner hur man hanterar fackligt arbete.

Industrins parter har träffat överenskommelse på 5,4 % på 29 månader. Ingen retroaktivitet.

PTK-L har blivit breddad syn på anställningstrygghet samt förstärkt stöd vid omställning och kompetensutveckling.

Efter Annikas information bestämdes agendan med följande punkter:

• Laget runt, coronaläget

• I kommande avtalsrörelse bör Ledarna verka för att det ska finnas retroaktivitet

• Vargpopulationer, Björnfrågan. Ökad oro bland anställda.

• Arbetsmiljöfrågan om ensamarbete som är speciell nu under Covid.

• Lönestatistiken.

• Vilka vägar använder vi för att ha kontakt med våra medlemmar.

• Medlemsrekrytering.

• Stress och Press.

• Förmåner.

• Referat till SSF nytt.

Allmänt kom det fram under laget runt att man har tagit Corona på allvar och företagen hade liknade restriktioner samt att som vanligt hade ett antal organisationsförändringar skett.

 

Lönerevisionen

När revisioner kommer igång borde vi hävda retroaktivitet.

Rovdjur

Otrygghet i rovdjursområden. Sveaskog kommer att ansöka om pepparspray hos polisen och driva frågan vidare vid avslag.

SSF tillskriver Naturvårdsverket att detta är ett stort arbetsmiljöproblem.

Ensamarbete

Företagen tittar mest på hur man kan meddela sig vid ensamarbete, annars inte så mycket gjort.

Ersättningsfrågan för ensamarbete diskuterades.

Lönestatistik

Yvonne påminde alla om rapportering till henne så fort man gjort lönestatistik.

Kontakt med medlemmar

Diskuterades hur man kan göra. Exempel kan vara att kommunicera via Teams på regelbunden basis.

Medlemsrekrytering

Gicks igenom hur SSF jobbar med nyrekrytering på studieorter. Ett förslag är att i varje klubb skapar en funktion som heter rekryteringsansvarig. Kräver att man lägger in det i stadgarna i varje klubb vid stämmor.

Stress och Press

Vittnades om olika företeelser som ökar pressen på jobbet, bl.a. digitalisering med bristfällig introduktion och bristfällig testning, att vara ständigt tillgänglig m.m.

Stämma 2021

Kommer att hållas 28/8 i Sollentuna.

Peter Dahlbom, Ordförande avd 441 BillerudKorsnäs, Mora