Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 mars 2019

Referensgrupp

Gemensam referensgrupp resonerar kring aktuella utmaningar för tjänste­män inom skogsbranschen.

Under 2019 kommer en referensgrupp med yrkesverksamma från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan att, genom Ledarna och Gröna Arbetsgivare, träffas och resonera kring olika ämnen och utmaningar aktuella inom yrkesområdet. Initiativet till detta uppstod vid ett av föregående års Skogsbrynsträffar, där det föreslogs att genom att bilda en referensgrupp kan diskussioner och förslag på åtgärder tas vidare.

Deltagarna i gruppen som representerar arbetstagarna är Fredrik Allemog från Södra, Malin Nilsson från Sydved, Rikard Hansson från SCA, Michaela Axbäck från Mellanskog, Eric Barck från Sveaskog samt Annika Hage Nederström från Ledarna. De som representerar arbetsgivarna är Mats Nilsson från Holmen, Mats W Johansson från Södra, Magnus Gerhardsson från Sydved, Mikael Palm från Stora Enso, Lisa Lilje­strand från Sveaskog, Lena Westman från SCA samt Örjan Lenard på Gröna Arbetsgivare.

Michaela Axbäck