Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 oktober 2021

Rekrytering av nya medlemmar

SSF-styrelsen lägger förslag till stämman 2021 om att varje SSF-klubb årligen nominerar en rekryteringsansvarig.

De får till uppgift att ingå i en samlad grupp inom SSF, som leds av rekryteringsansvarig i SSF styrelsen. Gruppen stämmer av regelbundet hur rekrytering löper. Idéer utbyts och SSF medverkar till att få till bra rutiner. Start-kit för nya potentiella medlemmar tas fram och distribueras av den nya gruppen till folket ute i verksamheten.

Nästa år 2022 hoppas SSF kunna komma ut på skolorna igen, efter att pandemin hållit saker och ting på paus. SSF har erbjudit SLU att bidra till undervisningen i de internationella kurserna, genom att presentera vårt europeiska engagemang. Gensvaret har varit positivt och det skulle kunna bli bra tillfällen att propagera för fördelarna med ett medlemskap i SSF/Ledarna.

Mårten Gustafsson