Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

Rekrytering av nya medlemmar

Alla klubbar har inte utnämnt någon rekryteringsansvarig ännu, men vi var en tapper skara som spånade kring hur vi kan bli fler SSF:are. Vi var rörande överens att den bästa modellen är en personlig kontakt med nyanställda ute på företagen.

Under årets skogsbryn samlades rekryteringsgruppen för ett första startmöte.

Alla klubbar har inte utnämnt någon rekryteringsansvarig ännu, men vi var en tapper skara som spånade kring hur vi kan bli fler SSF:are. Vi var rörande överens att den bästa modellen är en personlig kontakt med nyanställda ute på företagen. Gruppen kommer att börja med ett litet batteri av actions:

  • Säkerställa att alla klubbar har en rutin för kontakt med nyanställda
  • Skapa mall för välkomstmejl med nyttig information om medlemskap att skicka till nyanställda
  •  Verka för att företagen lägger in ”kontakt med facket” i sina introduktionsprogram
  • Ta fram ett välkomst-kit med lite roliga prylar att skicka till nya medlemmar
  • Premiera goda rekryterare inom SSF

Rekryteringsgruppen kommer att stämma av sin verksamhet i kvartalsmöten för att hålla lågan brinnande

Mårten Gustafsson, sammankallande rekryteringsgruppen