Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2022

Rekrytering nya medlemmar

Nya medlemmar är biljetten in i framtiden om vi ska behålla initiativet kring arbetsrelaterade frågor.

På stämman i december uttryckte ombuden tydligt att SSF måste modernisera upplägget och klura ut hur nya skogsmänniskor som träder in i branschen kan komma att bli våra medlemmar. Vi ska finnas på skogsutbildningsinstituten och ge oss till känna. Vi ska framför allt verka på arbetsplatserna. Det var stämmans tydliga beslut.

En rekryteringsgrupp är under uppbyggnad och är tänkt att kunna verka från hösten. SSF-styrelsen koordinerar ett mer tidsenligt rekryteringsarbete ute på arbetsplatserna. Information om medlemskapets fördelar ska uppdateras och spridas kontinuerligt. HR-avdelningar på företagen ska kontaktas och väckas ur sin fackliga sömn. Vi ska återta vår rätt att ”på riktigt” organisera våra medlemmar och kommande medlemmar på ett sådant sätt att alla tjänar på det. Skogsbranschen är på väg in ett skede av personalbrist och hög takt i rekrytering.

Rekryteringsgruppen är tänkt att bestå av en person från SSF-styrelsen och förtroendevalda rekryteringsansvariga i klubbarna. I dagsläget är fyra rekryteringsansvariga från klubbarna anmälda. Till hösten hoppas vi kunna vara ett tiotal totalt. Ett webbmöte med ledarnas serviceavdelning samt medlemsrekrytering kommer att bli starten. Gruppen kommer att utbildas löpande i det som rör rekryteringsarbetet. Vi planerar att ”premiera” god rekrytering ute i klubbarna. Fortsättning följer.

Mårten Gustafsson, rekryteringsansvarig SSF-styrelsen