Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 4 april 2022

Rekryteringsansvarig i klubbarna

Nu är årsmötenas tid i vackra landet Sverige. Då även dags för SSF-klubbarna att ställa till årsmöten.

Nytt för i år är att stämman beslutade att klubbarna väljer rekryteringsansvariga för att ingå i en grupp för hela föreningen. Gruppen kommer att verka för att rekrytering av nya medlemmar fungerar ute på arbetsplatserna. Det är vår huvudsakliga ingång till medlemskap. Rekrytering på skolorna är också en bra möjlighet.

Bakgrund

Medlemsantalet går ner sakta och för att vända trenden behöver vi systematisera arbetet.

Beslut från stämman

Stämman beslutar att rekommendera klubbarna att lägga till en punkt i föredragningslistor för årsmöten, där man utser en ”rekryteringsansvarig” som får till uppgift att ingå i en samlad grupp inom SSF, som leds av rekryteringsansvarig i SSF styrelsen.

Gruppen stämmer av regelbundet hur rekrytering löper. Idéer utbyts och SSF medverkar till att få till bra rutiner tillsammans med HR-personer på företagen, så att vi kan nå alla potentiella medlemmar.

Arbetet involverar även Ledarnas kontorsservice som får stötta upp i de delar som de kan vara behjälpliga.

Genomförande

SSF´s rekryteringsansvarige i styrelsen ber klubbarna om utsedda rekryteringsansvariga under 2022.

Rekryteringsgruppen samlas kvartalsvis i videomöte för att arbeta med SSF’s uppsökande rekryteringsarbete.

Mårten Gustafsson, rekryteringsansvarig SSF-styrelsen