Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Restaurering av skogarna i Europa

Vad kommer det att innebära för våra skogar när EU implementerar Restauration Law? Uppskattningar pekar mot att en femtedel av skogarna påverkas. De behöver bättre?! Varför skulle det vara nödvändigt? Har vi inte bra skogar idag?

Hittills har skogspolitiken och debatten kring skog och EU handlat om att bruka eller skydda under Ursula van der Leyens ledarskap. Senaste tiden har skogsfrågorna breddats betydligt och andra områden nämns allt oftare, så som hållbara, långlivade produkter, arbetstillfällen och biomassa ur skogen för mänsklighetens nytta. Lagen om skogens restaurering ligger ändå fast. Sverige ska leverera in status på skogarna idag, och EU ska bevaka vårt arbete. Satellit-systemet Copernicus ska leverera in skogliga data som kommer ligga till grund för bedömningen av resultat. Medlemsländerna leverera också in egna data, är tanken. Blir intressant att se vem som får det uppdraget i Sverige. Utöver det ska AI leverera det som fattas. Det gör mig lite orolig att det blir 100% digitala rapporteringar, och inga verklighetsbaserade. Hittills har Copernicus-satelliterna haft dålig precision i att ge status på våra nordiska skogar. 2021 uppgavs att skogarna i Norrlands inland var avverkade. Det syntes tydligt, sa man. Men i själva verket var det torka som gav utslag i bilderna. Kanske kommer liknande feltolkningar att grunda dyrbara beslut i Bryssel även framåt?

Det som är glädjande i sången är dock att EU har förstått att skogspolitiken kräver lokala anpassningar för att fungera. Ord som one size does not fit all används allt oftare.

Kanske finns det hopp för oss som vill sköta skogarna väl.

Mårten Gustafsson, styrelsen för Union of European foresters