Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 mars 2019

Round table meeting i Bryssel

UEF ordnade med god hjälp av våra vänner inom EUSTAFOR (statsskogarna) ett round table meeting i Bryssel.
Mingel lunch i skogens hus i Bryssel

Deltagare var, bland andra, de skogsansvariga EU-parlamentarikerna från de olika partigrupperingarna i parlamentet. Deltagare kom även från departementen som rör skog, och några kom från de många lobbyorganisationer kring skog och skogsindustri.

Målet var att utkräva besked om vad EU-politiken vill ha skogen till. Parlamentarikerna fick var för sig redovisa sina tankar i små redovisningar. Även forskare i närliggande ämnen hade redogörelser för skogens möjligheter. Ett av de bästa inslagen kom från vår svenska Jytte Guteland (S) som gav bra svar i skogsmannaögon.

Kontakter knöts för framtida bataljer i Parlamentet. Det hela avslutades med mingel och lunch.

Mårten Gustafsson