Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 3 oktober 2023

Skogens uppgift framåt

När Ursula van der Leyen öppnade EU:s arbete nu i höst, gjorde hon det utan sin vapendragare i gröna frågor Frans Timmermanns.

Frans Timmermanns lämnar sin post som vice ordförande i kommissionen för att kandidera inom politiken hemma i Holland. I och med det ljuder tonerna kring skog helt annorlunda. Kommissionen ser skogen som en lösning på många utmaningar i omställningen till hållbarhet. Tidigare har skogen varit koldioxidbindare och bas för biologisk mångfald som bäst står orörd. Skogarna i norr nämns som en resurs, i stället för utarmade och sönderhuggna.

EU valet 2024 står för dörren, och kanske är det nyckeln som behövs för att EU ska höja blicken från sina byråkratiserade idéer som gick över styr under pandemin då man fick byråkratisera fritt, utan input från verkligheten.

Är det möjligen ljuset i tunneln för ”brukade skogar”? Jag är beredd att tro det.

Mårten Gustafsson, styrelsen för Union of European foresters