Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Skogsbrynet 2019 24–25 september

Hösten har kommit, och med den Skogsbrynet, nätverket som förenar våra skogliga företagsklubbar inom SSF. Under två dagar träffas ord­föranden för respektive klubb, med inbjudna gäster, diskuterar, stämmer av aktuella frågor som berör våra medlemmar.

Ordföranden i Sveriges Skogstjänstemannaförening, Björn Karlsson hälsar väl­kommen och ger ordet till Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande. Andreas kommer från Sveriges Radio, där han har jobbat med i stort sett allt utom sport och radioteater. Han kommuni­cerar väl och ger ett gott allmänt intryck. Efter denna introduktion tar vi en kort presentation av var och en.

Andreas sammanfattar på ett bra sätt Ledarnas uppdrag:

 • Vi finns till för Sveriges chefer
 • Vi är chefens röst i samhället
 • Ledarnas vision; Alla har en bra chef

Vi uppmuntras att utnyttja de möjligheter vårt medlemskap ger oss; karriärsrådgivning, lönestatistik, kurser, fackligt stöd och försäkringar, förhandlingshjälp, rättshjälp. Personligen uppskattar jag vårt skogliga nätverk, och attityden att vi är en part, som tillsammans med arbetsgivaren försöker nå effektiva hållbara lösningar. SSF som branschförbund är en liten homogen grupp. Vi kan snabbt nå varandra och stämma av när det hettar till.

Jag tror vi är det fackförbund som har bäst möjligheter att påverka vår framtid.

Andreas ger oss en inblick i fackliga frågor på nationellt plan. Ledarna deltar via PTK, i ett råd med LOPTK och Svenskt Näringsliv som berör den svenska modellen med kollektivavtal m.m. inom EU. En aktuell fråga är januariuppgörelsen, där det tagits upp att man vill ändra bland annat Lagen om Anställningsskydd. PTK och Svenskt Näringsliv upplever inte turordningsreglerna som ett problem. Det finns viktigare frågor som bör prioriteras, t.ex. utbildningsfrågor.

Vidare för EU en linje om gemensamma minimilöner inom hela unionen. Ledarna är kritiska till detta och förespråkar den svenska modellen, där frågan hanteras med kollektivavtal mellan parterna.

Andreas måste dra vidare och vi förflyttar oss från Ledarnas kontor till Skeppsbrokajen där ett konferensrum väntar oss ombord på Ålandsfärjan. Nu fokuserar vi på de skogliga frågor som länkar oss samman.

Vi går laget runt i en mängd frågor. Stäm gärna av med din lokala företrädare om mer information. Vad gäller rekrytering och medlemsflykt får ni snabbast aktuell info av Martin och Björn. För övriga frågor står vi alla till förfogande med vår tid.

Diskussionspunkter ett urval

 • Bilfrågan miljöbilar, skatteeffekter
 • Semester
 • Profilkläder
 • Behövs facket?
 • Rekrytering / skogliga utbildningar. Frågan bevakas av Martin Norberg
 • Krishöst, vinter Ny ledning, ökad kontroll. Frågan bevakas av Björn Karlsson
 • Ensamarbete/larm – arbetsmiljö, rovdjur, björnspray
 • Arbetstidsfrågor
 • Drönare, hur används de?
 • Rapport från SSF – lönestatistik m.m. Bilaga finns hos din företrädare.
 • Facklig info vid nyanställningar
 • Nätverk i allmänhet, Skogsbrynet i synnerhet, hur kan vi förbättra?

 

Rekrytering

SSF fortsätter med att delta på Märgträffen i Umeå och Näringslivsdagen i Skinnskatteberg. Under dessa dagar erbjuder vi ett studerandemedlemskap samt ett mentorsprogram. SSF håller på att söka kontakter på Linnéuniversitetet och Gammelkroppa. Mårten Gustafsson är samordnare för rekryteringsverksam­heten och efterlyser kontakter.

 

Rovdjur

Det har förekommit fler incidenter under året, bland annat två vargmöten hos Mellanskog. Sveaskog driver frågan.

En områdesansvarig har sökt licens på rovdjursspray hos Polisen i Umeå och de har lämnat ärendet vidare till deras jurister. Svea­skog väntar på svar men det positiva är att man inte avslagit ansökan utan man prövar det juridiskt. Sveaskog har även beslutat att om det blir avslag så kommer man att ta det vidare och göra en prövning.

Facklig information vid nyanställningar

Många företag upplever försämrad möjlighet att informera om vår verksamhet.

Vi kommer in sent i rekryteringsfrågor och bjuds ofta ej in förrän ledningen har valt ut den kandidat som ska erbjudas chefstjänsten.

Vid rekrytering ska MBL följas. Överlag beskrivs det som att det följs sämre och sämre. SSF:s styrelse lyfter frågan med Ledarna och lokalt får var och en ta upp frågan med sitt företag.

Vi upplever Holmen som ett föredöme, då en facklig företrädare alltid deltar vid extern rekrytering, oavsett vilket företag vi arbetar för. I denna fråga kan var och en av oss enkelt göra en insats genom att ta en fika med de nyanställda. Ett väl förberett samtal, under trevliga former kommer ge effekt i form av ökat antal medlemmar.

Skogsbrynet

Skogsbrynet är ett forum där vi kan utbyta erfarenheter mellan företagen, från söder till norr. Alla var överens om att vi bör fortsätta prioritera detta forum. Ambitionen är att bjuda in minst en gäst per företag inför kommande år.

Förslag till förändringar inför nästa år;

 • Tydlig agenda.
 • Förberedande Skypemöte, där syftet är att skapa dagordning, skicka ut den i god tid till alla deltagare Ger deltagare såväl påminnelse som tid att stämma av internt före mötet äger rum.
 • Mer samarbete mellan klubbar önskvärt.

Förslag på datum är 22–23 september för Skogsbrynet 2020. Föregås av Skypemöte den 1:a september för ordföranden.

Drönare

Andelen drönare ökar. Information om hur det hanteras inom respektive företag är önskvärt. Vi bör jobba vidare med denna fråga. Sprida informationen inom nätverket. Försäkringar om det händer något? Det finns en app som heter drönarguiden där det finns mycket information om vilka regler som gäller.

Eric Barck, MO Syd / Vimmerby, Sveaskog