Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 3 oktober 2023

Skogsbrynet 2023 – en samverkanskonferens för förtroendevalda

Onsdagen den 27 september samlades vi på Ledarnas kontor vid Fridhemsplan i Stockholm och hälsades välkomna av vår ordförande Thomas Esbjörnsson.

Vi var 14 deltagarna från flertalet skogsföretag med en god geografisk spridning över Sverige. Vi deltagare presenterade oss för varandra och sedan berättade styrelsen för SSF om sitt lyckade arrangemang och genomförande av årets UEF (Union of european foresters) Council meeting i Färna där årets ämne var ”Is it possible to increase biodiversity in production forest”. Där de lyckades få till föredrag av bla Tomas Lundmark SLU, Jessica Polfjärd medlem av Europaparlamentet och Johan Kuylenstierna Formas. De internationella deltagarna var mycket imponerade och nöjda med dagarna.

Därefter kom vår nya förbundssekreterare Gabriel Modeus och vår nya avtals och branschsansvariga Marjdan Dubois som presenterade sig och sina kommande arbeten.

Efter dessa givandepunkter var det dags för avfärd till Stadsgården och ombordstigning på Viking Cinderella där vi fortsatte konferensen med att diskutera hur SSF ska kunna synas bättre i sociala medier Facebook, Instagram och linkedIn. Gå in och följ!

Nyrekrytering var ett annat ämne som diskuterades och att det blir svårare för varje år att rekrytera nya medlemmar till det fackliga arbetet. Trots detta har vi har blivit fler medlemmar detta år, tack vare den rekryteringsgrupp som bildades förra året. En stor eloge till dem.

Kvällen avslutades med en trevlig middag och uppträdande av Lasse Stefans.

Dag två fortsatte med reflektioner över gårdagen, Skogsbrynets vara eller icke. Gruppen var enade om att detta är något som vi skall fortsätta med. Skogsbrynet skapar ett unikt nätverk med möjlighet att utbyta information mellan branschens skogliga tjänstemän och tjänstekvinnor. Dagarna avslutades med en gemensam lunch på båten. Vi alla ser framemot nästa års Skogsbryn och hoppas att ännu fler företag kan vara representerade nästa år. Ni som är förtroendevalda boka upp 25 och 26 september för två mycket givande dagar.

 

Thomas Lindström Skogssällskapets Skogstjänstemannaklubb