Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 oktober 2018

Skogsbrynet 3–4 oktober 2018

Deltagarna i Skogsbrynet samlades på Ledarnas kontor på St.Eriksgatan i Stockholm.

Mötet inleddes med att v. ordförande Martin Norberg hälsade välkommen och var och en fick presentera sig. Vi var 17 personer som hade samlats och stämningen var god redan från början. Efter att vi hade satt agendan för mötet så vidtog en runda där var och en fick ta upp läget på sina respektive företag, intressant att höra hur lika saker och ting är på företagen, det är ju ändå ganska stor skillnad både på storlek och inriktning på en del företag.

Därefter presenterade sig Ledarnas nye förbundsordförande Andreas Miller för oss. Har jobbat som chef inom radio och tv-branschen tidigare och gjorde ett bra intryck även om hans kunskaper inom skogsbranschen kanske har en del att önska. Han berättade om vilka erbjudanden som Ledarna har att erbjuda, t.ex; karriärsrådgivning, chefslönestatistik, kurser och seminarier, fackligt stöd och försäkringar, förhandlingshjälp, rättshjälp. 

Ledarskapets värde är Ledarnas förbundspolitiska program som togs av kongressen 2018. Det innehåller frågor som Ledarna ska fokusera på kommande år.
Annika Hage-Nederström, avtalsansvarig, berättade lite om träffen med SLA (de har bytt namn till gröna arbetsgivare) och där man hade beslutat att bilda en referensgrupp för att diskutera branschspecifika frågor. En sån fråga kan vara ensamarbete och rovdjursattacker där man hittills inte kommit nånvart, men det finns fler frågor att ta upp i ett sådant forum; brandriskhantering och ansvar, lagkrav och juridiskt ansvar – timmerförordningen etc.

Efter det första passet på land äntrade vi Birka Cruises för att fortsätta diskussionerna och då handlade det en hel del om rekrytering och hur man får folk att söka sig till vår bransch och att vi ska fortsätta delta i Märgträffen i Umeå och Näringslivsdagen i Skinnskatteberg.

Mårten Gustafsson som är samordnare efterlyser kontakter på Linnéuniversitetet och Gammelkroppa. Hör av er till Mårten, gustafsson@mellanskog.se. Vi fick också lite information om branden i Ljusdalsområdet och hur arbetet fortskrider där. Mellanskog, Holmen och Sveaskog har delat upp området och hjälps åt att ta hand om den brända skogen. Vi diskuterade ganska mycket om säkerhet vid ensamarbete och hur företagen har löst den biten, en del deltagare hade råkat ut för både möten med  rovdjur och olyckor med bil där man blivit sittande nästan ett helt dygn i bilen.

Några olika lösningar:

• Spot 3 – en gps baserad nödsändare.
• Fast find – liknande som Spot 3.
• Digitala körjournaler i bilarna, kan tas fram om nån saknas.
• Nödlägesrutiner och kontaktpersoner.
• ”Volvo on call” eller liknande i bilarna

Som avslutning diskuterades Skogsbrynets vara eller inte vara och vi var överens om att forumet är en bra möjlighet att utbyta
information. Till syvende och sist så har vi ungefär samma problem och möjligheter och då är det bra att vi träffas och delar med oss.
För mig som var med för första gången så var det en jättetrevlig upplevelse och ett  bra sätt att nätverka.

Vid tangentbordet:
Anders Englund
Inspektor Mellanskog Södra Hälsingland