Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 26 juni 2019

Skogsmästare 2017/2019

Onsdagen den 5 juni var det dags för 2019-års skogsmästare att släppas ut på grönbete.

Skolan bjöd i vanlig ordning in representanter för näringen och nätverken runt.

Som brukligt är, hade några studenter klarat av sina ex-jobb och andra är mitt i processen.

Två examensarbeten presenterades förtjänstfullt i dagens program. Vi fick höra om optimerad ekonomi i röjning av ledningsgator för högspänning, och tillbud/olyckor kring skogsmaskinernas glasrutor vid avverkningsarbete.

Som inspiration inför framtiden, och som ett medskick från skolan och skogsbranschen höll Maria Hollander, från nätverket Paper province, en betraktelse över nya möjligheter.

SSF/Ledarna deltog genom undertecknad och fick återigen möjligheten att uppmärksamma en ”skytt” och en ”matematiker” och överlämna diplom och check i avslutningscermonin i Skinnskattebergs kyrka.

 

Bäste skytt 2019

Edvin Lidén, Kalix

 

Bäste matematiker 2019

Erik Osmén, Tällberg

 

Vi önskar hela kursen 2017/2019
välkommen i branschen!

Mårten Gustafsson