Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 mars 2023

Spekulation om EU:s skogspolitik

Under innevarande mandattid för kommission och parlament 2019–2024, fråntar EU medlemsländerna deras suveränitet rörande skogen. Tidigare skogspolitik har utmynnat i riktlinjer som omvandlats till nationell politik och lagstiftning. Kommissionen under Ursula van der Leijen har ändrat på det. Lagförslagen som ligger i röret nu, flyttar skogslagstiftningen till Bryssel.

Mandattiden är knappt två år till och våra ”kompisar” inom skogslobbyn medger att slaget mot kommissionen är förlorat.

Nature restoration law är det som kan slå spiken i
kistan för lång tid framöver. Några menar att nuvarande kommission inte hinner slutföra lagstiftningen innan mandattiden går ut.

Något som kan fördröja genomförandet är att flera länder än tidigare börjar inse att skogen är en kritisk självförsörjningsresurs som man helst förfogar över själv i
dessa orostider.

Nu börjar andra än Sverige och Finland bullra i korridorerna. Polen, Österrike och kanske snart någon av de stora länderna som Frankrike att se över sina nationella resurser.

Kanske blir det så att skogspolitiken blir ”saved by the bell” ändå ...

UEF menar att EU bör ha en samlad skogspolitik som samordnar skogens resurser på ett klokt sätt, men det ska inte göras av EU-kommissionen, utan av skogsfolket.

Mårten Gustafsson, UEF delegat i Bryssel