Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

SSF avtackningar under stämman 2021

Avgående Branschombudsman Annika Hage Nederström.

Styrelseordförande, Björn Karlsson vald till suppleant år 1997 och blev tjänstgörande suppleant 1998 den perioden och vald som ledamot 2001 samt ordförande år 2013. 1 år som suppleant, 15 år som ledamot och 8 år som ordförande. Dessutom Utrikesminister och hemsideansvarig.

Stämman beslutade på styrelsen förslag att utnämna Björn Karlsson till SSFs HEDERSORDFÖRANDE.

Styrelseledamot Ola Hallberg, suppleant 2009, en fyraårs stämmoperiod och vald som ledamot 2013 och avgick per sista december 2018 pga av ändrade arbetsuppgifter. Suppleant i 4 år och ledamot i 6 år som sekreterare och SYN-representant.

Erik Karlsson, styrelseledamot 1997–2001, 4 år. Vald till revisor 2005–2020, 16 år. Deltagare i val- beredningen inför de fyra senaste stämmorna samt därmed förärad den Gyllene Medaljen.

Yvonne Hedman Nordlander och Mårten Gustafsson. Valda till suppleanter 2009 och till ledamöter 2013. 4 år som suppleanter och 8 år som ledamöter vilket uppfyller de hårda kraven för att föräras den Gyllene Medaljen.

Stämmofunktionärena avtackades Ordförande, Peter Håkanson Sekreterare,Yvonne Hedman Norlander

Valberedningen avtackades
Sammankallande Peter Dahlbom, SSF-klubb Bil- lerudKorsnäs
Erik Karlsson, SSF-klubb Sverige, Anders Englund, SSF-klubb Mellanskog