Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 20 december 2017

SSF-klubb Sverige kallar till årsmöte

Onsdagen 14 mars 2018 klockan 15.00 Årsmötet skedde via telefonkonferens. SSF-klubb Sverige organiserar medlemmar vid företag med färre än 10 medlemmar och är den största klubben i SSF med sina 235 aktiva medlemmar utspridda över hela landet.

SSFs övriga medlemmar är organiserade i respektive företagsklubb. Grundstadgar för SSF-klubb anger att årsmöte ska hållas minst vartannat år och att man där bl. a. väljer styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Informerar om SSFs och klubbens verksamhet och ekonomi. Interimsstyrelsen önskar få in förslag på styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning till 2018-01-11.

Vidtala den ni anmäler före. Detsamma gäller för ev motioner och övriga förslag på saker som ska tas upp på årsmötet. 
Hur verksamheten ska bedrivas och så vidare?
Hur får vi gemensamt fler engagerade?
Tveka inte, HÖR AV ER!

Svara till någon av de följande i interimsstyrelsen;

Ordförande, Erik Karlsson, Torup 
073-026 79 26, bonnahylte@hotmail.com

Kassör, Sven-Erik Sjöberg, Orsa 
070-331 52 30, ses025043469@gmail.com

Sekreterare, Martin Norberg, Bjästa
070-205 31 11, martin.norberg@natraalven.se

Handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut till de anmälda deltagarna.

Med förhoppning om bra anslutning.

Sven-Erik Sjöberg