Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 december 2021

Ny ordförande vald på SSF Stämma 2021

Efter att ha närvarat vid sju stämmor och varit aktiv i SSF's styrelse i över 30 år så valde SSF's tidigare ordförande Björn Karlsson att inte ställa upp för omval i styrelsen
Thomas Esbjörnsson tar över ordförandeposten vid årsskiftet efter Björn Karlsson

Ordförande Björn Karlsson lämnade vid stämman över den symboliska ordförandepennan till Thomas Esbjörnsson, att de kommande fyra åren leda styrelsen tryggt vidare. Deltagarna förärandes roliga anekdoter från Björns tid i SSF och Thomas, som fram till stämman varit SSF's sekreterare, välkomnades samtidigt i sin nya roll.

Annika Hage Nederström, SSF's tidigare avtals- och branschansvarige avtackades för sina goda insatser nu när hon lämnar Ledarna och tar sig an nya utmaningar som förhandlingschef hos Sveriges Farmaceuter.

Ett uppskattat inslag var Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller som visade statistik och talade om viktiga fokusområden exempelvis vikten av hållbarhet, mångfald och jämställdhet. Sveaskogs miljöchef Jessica Nordin gästade digitalt via videomöte och talade om den aktuella skogsdebatten i DN och på SVT, hur siffror kan tolkas och feltolkas och hur man kommer vidare i dialogen med varandra trots olika intressen och synsätt.