Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

Tack för mig

Vid SSF Stämma den 3 december var det dags för mig att lämna som styrelsemedlem i SSF.

Jag valdes in i SSF styrelsen som suppleant 1997, blev tf ledamot från 1998 och vid nästa mandatperiod blev jag ordinarie.

Min tid i styrelsen har hela tiden präglats av gott kamratskap och intressanta arbetsuppgifter.

Under första tiden var det mycket arbete om Ledaravtalet som lovade mycket men var löst i konstruktionen. Här tog SSF ett ansvar och tillsammans med arbetsgivar- representanter formade vi de förhållningsätt som vi till stor del fortfarande arbetar efter.

Vikten av medarbetarsamtal grundlades och är idag en tvingande uppgift från arbetsgivarhåll.

Naturligtvis finns det mycket kvar att utveckla.Våra arbetsuppgifter ser olika ut mot hur det var i början på 2000-talet. Ledaravtalet fyller 30 år och från centralt håll lovas det mycket arbete runt ledaravtalet under detta jubileumsår.

Jag har även via SSF haft möjligheten att jobba internationellt inom UEF och NF. Vi skall inte underskatta det jobbet vi kan göra genom UEF in emot EU.  Vår expertis i skogsfrågor är efterfrågad. Av Eu’s parlametariker är det bara 3–4 som är insatta i skogsfrågor. Här driver Mårten Gustavsson våra skogsfrågor vidare i UEF och EU.

Vår kontakt med Ledarna centralt har varit lite varierande men under senare tid har den stabiliserats betydligt. Våra frågor där vi var mest på kollisionskurs var vem får vara medlem i Ledarna, med deras enorma fixering vid chefstitlar.

Här fick vi bra hjälp av vår ombudsman Annika Hage Nederström. Vi gick igenom alla befattningsbeskriv- ningar som var aktuella och tog fram de befattningsbeskrivningar som fanns för respektive tjänst.

På så sätt kunde vi gradera dem i inte bara personalansvar utan även ekonomiskt ansvar för tjänsten.

Vi skapade oss ett verktyg som kunde användas av Ledarnas säljare när en ny medlem anmälde sig.

Jag vill slutligen tacka er medlemmar för det förtroende jag fick från er, att under de senaste 8 åren leda SSF som ordförande.

Vid stämman förärades jag titeln Hedersordförande vilket jag uppskattar mycket. Enligt uppgift blir jag den tredje Hedersordföranden i SSFs 132 åriga historia. Stort tack.

Jag önskar samtidigt min efterträdareThomas Esbjörnsson och hans nygamla styrelse lycka till i SSF’s fortsatta arbete.

Björn Karlsson
Avgående ordförande