Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 oktober 2018

Två–noll till brukandet av skog inom EU

Eller i alla fall stolpe in - De två hetaste frågeställningarna inom brysselpolitiken det senaste året har varit LULUCF (möjlig avverknings begränsning) och CASCADING (möjlig reglering av vedanvändningen) har ännu så länge gått vår väg.

Expert group on forestbased industry sammanträder kring EUs fiberanvändning.

Sen har vi trasslat till skogsbrukandet på egen hand, inom Sveriges gränser, genom egna tolkningar av artskyddsförordningen och timmerförordningen men det är ett eget kapitel.

Vår skogsbruksmodell är gångbar ett tag till. En stor del av framgången i detta är bra svensk närvaro i debatten på plats i Bryssel. Där finns LRF-skogsägarna på plats genom sin europeiska samlingsorganisation, Sveaskog genom statsskogarnas samverkan och SSF genom vår tjänstemannaorganisation UEF. Utöver detta är det en handfull grupp skogsintresserade parlamentariker från de nordiska länderna som stretar på för skogens brukande. Plockar man bort dessa namn hade det sett helt annorlunda ut för vår del är jag övertygad. Mer övervikt än så är det inte i matchen just nu. Noll–två kunde ha varit läget, om inte dessa några få personer medverkat på plats. I förlängningen är medlemskapet i SSF en bra resurs för att slå vakt om skogsfolkets ansvarsfulla vilja att bruka skog. Frihet under ansvar blir vår fortsatta ambition.

Mårten Gustafsson